Tack Linköping för biogasen

Igår besökte jag Tekniska Verkens biogastillverkning i Linköping. Tekniska Verken är ett kommunalt bolag som ägs helt och hållet av Linköpings kommun. Långt innan andra vågade investerade TV 1995 i en storskalig biogasanläggning. Idag kommer råvaran till biogasen från Linköpingbonas hushållsavfall och rester från livsmedelsindustrin. 120 GWh biogas produceras årligen och dessutom 100 000 ton viktig biogödsel, som restprodukt från rötningsprocessen. De 120 GWh biogasen räcker till att driva 180 stadsbussar i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala samt 15 sopbilar och 3000 personbilar med biogas. Biogödseln sprids på åkrarna runt om i länet och förbättrar produktionen av ekologisk mat. Vi pratar om tusentals ton i sparade utsläpp!

IMG_7036.jpg
Tekniska Verken, Linköping tillsammans med Jessica Eek (V)

Biogasanläggningen i Linköping är Sveriges största och i dagsläget är man i full färd med att bygga ut verksamheten till att också producera flytande biogas (LBG), något man för övrigt fått statliga medel för i form av Klimatklivet. Flytande biogas har fördelen att vara mycket mer komprimerad och därmed kan användas i att driva lastbilar långa sträckor, fartyg eller inom industrin. Tekniska Verken har redan skrivit avtal med Toyota i Mjölby som kommer att använda den flytande biogasen i sin produktion och därmed ersätta den fossila gasol som idag används.

Skulle denna fina anläggning byggts om Tekniska Verken hade haft största möjliga vinst som övergripande målsättning? Nej, jag tror inte det. Idag ser vi att en stor del av den förnybara energiomställningen görs just av kommunala energibolag. Det här visar på poängen med gemensamt ägande. Med progressiva politiker kan vi använda det vi äger gemensamt till att ställa om. Men förhoppningsvis kan TV bana vägen för fortsatt utbyggnad av biogasen i Sverige, både bland offentligt och privat ägda bolag. Man har ju visat att det går!

I dagsläget är biogas undantagen från energibeskattning. Det är helt rimligt; vi vill ju att förnybar energi ska vara billigare än den fossila. Men skattenedsättningen är endast temporär och löper ut 2021. Nedsättningen är ett undantag från EUs statsstödsregler och energibeskattningsdirektiv som säger att all energi måste beskattas lika. Om EU skulle tvinga oss att höja skatten på biogas vore det en dumhet av astronomiska proportioner. Dessvärre, särskilt med tanke på var EU tidigare landat i konflikten mellan marknad vs miljö, är det ett fullt troligt scenario (läs mer på temat i Om inte vi, vem?). Därför behöver vi snarast ett långsiktigt och bra stödsystem för biogas. För närvarande pågår en utredning som ska vara klar till sommaren. Hoppas något bra kommer ur den.

I vart fall, jag tycker vi är skyldiga Tekniska Verken, Linköpings kommun och alla Linköpingsbor ett tack för den fina biogasanläggning som de byggt. Hundratusentals ton av sparade utsläpp varje år. Tack, Linköping!


Publicerat

i

av

Etiketter: