Vi vill veta – bränslets ursprung

Vi vet redan att fossila bränslen har en förödande påverkan på klimatförändringen och att vi så snart som möjligt måste kasta dem på historiens skräphög. Men det vi kanske är mindre medvetna om är att den bensin och diesel som tankas i Sverige ofta har sitt ursprung i länder där människor förtrycks och förföljs. Oljan som importeras till Sverige kommer förutom från Norge, Danmark och Storbritannien också från t ex Ryssland och Nigeria.

När du köper kaffe, frukt eller havregryn ska det framgå från vilket land livsmedlet kommer samt information om näringsinnehåll. Det är en märkning som skulle kunna bli bättre, men den finns iallafall. Men när vi tankar bilarna finns ingen som helst information. Därför vore det bra om den informationen blev tydlig för alla som tankar bilen. Vetskapen om att det bränsle jag tankar i min bil inte bara förvärrar klimatförändringen, utan dessutom understödjer en repressiv regim som fängslar och förföljer sitt folk kan få människor att tänka till.

Jag tror inte att s k konsumentmakt ensamt kan leda till de stora förändringar vi behöver. Men mer information om alla drivmedlens påverkan från alla olika aspekter (klimat, miljö, mänskliga rättigheter etc) gör det lättare för oss att finna de rätta argumenten för att bygga en bred rörelse för att snabbt fasa ut det fossila. Och informationen om ursprunget kan också vara den där extra knuffen som vi människor behöver för att avstå från att köpa en fossilbil, och istället resa kollektivt, cykla och gå med i en miljöbilpool.

Regeringen har nu ambitionen om att underlätta för oss att få information om bränslets ursprung. De har därför lagt fram propositionen Miljöinformation om drivmedel (prop 2017/18:229) där det stadgas att den som tillhandahåller drivmedel i Sverige ska bli skyldiga att lämna information om drivmedlens klimat- och miljöpåverkan. Det är ett bra steg framåt, men det är oklart exakt var informationen kommer ges; vid pumpen eller på någon hemsida som få kommer besöka? Det finns tyvärr inte heller något krav om information om ursprungsland.

Vi i Vänsterpartiet har därför motionerat om att informationen om drivmedlen måste ges direkt vid pumpen på tankstationen och det ska också tydligt framgå från vilket land drivmedlet kommer. Det handlar om förhållandevis små justeringar, men som skulle få stor betydelse för möjligheterna att skapa en hållbarare och rättvisare värld.

Regeringen, gör om gör rätt! Vi vill veta – drivmedlens ursprung och miljö- och klimatpåverkan! Vi har rätt att veta!

P S Vissa säger att en dylik information skulle vara svår att utforma. Helt fel! Se nedan förslag från Gröna Bilister på hur en bra ursprungsmärkning vid pump skulle kunna se ut. Se också mitt inlägg i Effekt.

Hållbarhetsdeklaration v4 Bensin.jpg


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Vi vill veta – bränslets ursprung”

  1. Profilbild för Tömmy
    Tömmy

    Toppenbra förslag! Är väl bara att genomföra, vad är det som bromsar?