Miljömotioner 2016

Då var den Allmänna motionstiden över för den här gången. Drygt 3000 motioner har lämnats in totalt till riksdagen, varav 63 st kommer från Vänsterpartiet. Jag har varit med på ett antal av dessa, främst på miljö- och det internationella området. De motioner jag varit med och undertecknat finns att läsa nedan.

Långsiktigt hållbar skogspolitik
Skydda mer skog, kvalitetssäkra de frivilliga avsättningarna, sanktionsmöjligheter för brott mot hänsynsregler, mer blandskog m m.

Miljöanpassad vägtrafik
Minska utsläppen från vägtrafiken med minst 80 procent till 2030, underlätta efterhandskonvertering av bilar, lev upp till målen kring fossilfri fordonsflotta m m

Havsmiljö och fiske
Minska övergödningen, åtgärda enskilda avlopp, förbjud bottentrålning, skydda det fiskefria området i Kattegatt, förbjud dumpning av toalettavfall, stoppa EUs fiskeavtal med utvecklingsländer m m.

Hållbar konsumtion och avfall
Konsumtionen måste minska och bli hållbarare, förbud mot att slänga livsmedel, utvidga pantsystemet, mål för konsumtionsbaserade utsläpp m m.

Transportsnål samhällsplanering
Avståndsbaserat reseavdrag, samordnade godstransporter, moratorium mot externa köpcentra, IT-strategi för klimat och miljö m m.

TTIP och andra internationella handelsavtal
Nej till ISDS-klausuler, miljö och folkhälsa ska inte kunna försämras, öppenhet i förhandlingarna, nej till TTIP TiSA m m.

Styrningen av statliga bolag
Använd våra statliga bolag för att minska utsläppen och få ett hållbarare samhälle, Vattenfall, SJ, SBAB m m.

Konsumentvägledning

Ett elnät vi äger tillsammans

En aktiv freds- och säkerhetspolitik

Förbud mot kärnvapen

Ett starkare FN

Kvinnors hälsa och sjukvård

Internationella hbtq-frågor

Kina

En starkare arbetsrätt för ökad trygghet i anställningen

Fackliga rättigheter i världen

För en likvärdig skola

Att förebygga och motverka våldsbejakande extremism

 


Publicerat

i

av

Etiketter: