Välkomna britternas folkomröstning men kritisera innehållet

I grunden är Storbritanniens folkomröstningen om EU något att välkomna, men debatten i sig är upprörande. Det är bra att medlemsländer ställer krav på EU. Som bekant finns mycket att kritisera. Vem kommer inte ihåg det s k Lissabonfördraget, den största maktförskjutningen från medlemsstaterna till Bryssel på decennier? Och hanterandet av detta var under all kritik. Trots att två folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna 2005 sade nej till EU-konstitutionen, föregångaren till Lissabonfördraget, gick man ändå vidare med Lissabonfördraget. Senare var EU-etablissemanget tvunget att tvinga Irland till en andra folkomröstning när landet i den första (2008) sade nej till det nya fördraget. I andra länder, som vårt, vågade man inte ens fråga folket i en folkomröstning.

Problemet med folkomröstningen i Storbritannien är att den både handlar om ett helt och hållet legitim kritik av det superstats-EU som nu har vuxit fram och om invandringskritik och en allmän högerkverulans. Och just nu är det det senare som överröstar allt annat. Men att acceptera ett nej som bygger på att Storbritannien ska stänga gränserna mot omvärlden och i största allmänhet hetsa mot inflyttade från andra länder känns för mig främmande. I dagsläget har nej-sidan i Storbritannien kuppats av högertabloider och ibland en direkt främlingsfientlig opinion.

Som EU-kritiker i Sverige tycker jag att det är viktigt att:

  1. Erkänna britternas rätt till EU-kritik och den folkomröstning som nu blir av den 23 juni.
  2. Lämnar Storbritannien EU är det något som accepteras helt och hållet utan förbehåll och landet ska kunna få ett förmånligt avtal liknande EES-avtalet.
  3. Men man bör också fördöma de krav på ”social nödbroms” som Storbritannien nu har fått igenom. Det är att acceptera ett stigmatiserande av människor från andra länder. Genom att säga att bidrag ska dras in från polacker, portugiser och svenskar accepterar man ett upplägg som både är helt felaktigt (de flesta som kommer till Storbritannien gör det för att arbeta, inte att gå på bidrag) och det ger en främlingsfientlig opinion luft under vingarna.
  4. Kräva att även vi i Sverige ska ha rätt att ställa krav på EU. Minimikravet borde vara ett socialt protokoll där samma rättigheter ska gälla oavsett vilket EU-land man kommer från. Vi borde också få bindande undantag från EMU (i dagsläget har vi inte det).
  5. Lyfta den större frågan om vad det är för Europa som vi vill ha. Det är uppenbart att EU-superstaten håller på att implodera av sig själv. Det är helt enkelt en för stor kostym att ta på sig att skapa en enda valuta (med åtstramningar, massarbetslöshet och allmän inflexibilitet som följd), samma utrikespolitik, en miljöpolitik där enskilda länder inte tillåts gå före, harmonisering av allt som rör den inre marknaden och en helt igenom centralstyrd och misslyckad jordbrukspolitik. Nu borde det därför vara rätt läge att flytta bort makt från Bryssel och ge länderna möjligheter att alltid gå före på viktiga politikområden som miljö, folkhälsa, arbetsrätt m m.Våren 2016 borde vara ljus för en kreativ EU-kritisk rörelse i Sverige och Europa.

Publicerat

i

av

Etiketter: