COP21 – ett skambud

Då har det franska ordförandeskapet lagt fram sitt andra avtalsförslag till klimattoppmötet COP21 i Paris. Dessvärre innebär förslaget få steg framåt. Det första förslaget kom igår och mina kommentarer kan läsas här.

Avtalet har kortats ned två sidor jämfört med gårdagens och färre frågor är utestående i s k hakparanteser. Här är mina kommentarer.

 1. Avtal eller bilaga?
  I förra avtalstexten kallades avtalet för just avtal; ”agreement”. Nu har själva avtalstexten lagts sist och i form av en bilaga, ”annex”. Skulle denna text bara gå som bilaga är det ett klart steg bakåt. Eller har jag missat något här? Kommentera gärna.
 2. Inte längre 1,5 grader?
  Nu skriver man att temperaturhöjningen ska hållas ”well below 2 °C”. De tidigare förhoppningarna om att få in 1,5 grader som målsättning är ersatta med att man ska ”vidta åtgärder” för att kunna  nå detta. En klar försämring jämfört med alternativ 3 i gårdagens text.
 3. Vilka minskningsmål gäller?
  Det är inte heller tydligt vilket mål för utsläppsminskningar som ska nås till 2050. Men helt klart är att förhoppningen om att nå det högsta i det tidigare spannet, minskningar med -95 % inte finns med längre i det här förslaget.
 4. Utsläppsneutralitet
  I art 3 talar man om att uppnå ”utsläppsneutralitet” för den andra halvan av århundradet (alltså kring 2050). Utsläppsneutralitet öppnar för kompensation av sänkor eller krediter i andra länder. En dålig formulering som borde ersättas med ”avkarbonisering” eller annat.
 5. Nya marknader?
  I artikel 3 talar man vidare om en ny mekanism för minskade utsläpp. Tanken är att kunna ersätta dagens system med flexibla mekanismer. Hela texten är visserligen i hakparantes. Men det finns skäl för oro om den innebär att rika länder ska kunna köpa sig fria från utsläppsminskningar. Är det inte bättre att fokusera på verkliga utsläppsminskningar istället?
 6. Loss and damage
  Frågan om hur utvecklingsländerna ska ersättas för de skador och förluster de här och nu utsätts för p g a klimatförändringen, s k loss and damage tas upp i art 5 och fortsätter att vara lika otydlig som den tidigare texten. Ska det adresseras under anpassningskapitlet eller ska det vara i form av en egen artikel? Fortsättning följer…
 7. Finansiering
  I art 6 definierar man de 100 miljarder dollarna i klimatfinansiering som ett ”golv”. Man öppnar alltså upp för betydligt ökade anslag än de 100 miljarderna. Det står också att det är de utvecklade länderna som ska mobilisera pengarna samt att offentliga medel ges en särställning. Stycket får ses som ett framsteg.
 8. Tekniköverföring
  En fråga som förbigår de flesta svenskar, men som är högaktuellt för utvecklingsländerna är tekniköverföring. Det tas särskilt upp i art 7. Nu har texten vattnats ur ännu mer. Man säger kort och gott att det finns en teknikmekanism (i Köpenhamn f ö) som har ansvaret samt att industrialiserade länder ska hjälpa utvecklingsländerna. Att ta bort de hinder (barriers) för tekniköverföring, som refererades till i gårdagens text finns inte längre med. Som Naomi Klein påpekade är utvecklingsländernas krav på flexibilitet i patent- och immaterialrättsliga bestämmelser har bortsopade ur texten.
  Här är det uppenbart att USA och EU helt har kört över Bangladesh, Indien, Bolivia och många andra utvecklingsländer. Jag hoppas på bättring.
 9. Mänskliga rättigheter
  Referenser till mänskliga rättigheter finns endast i inledningstexten, ej i artikel. Det är en brist.
 10. Avtalsbrott?
  Vad händer om man bryter mot avtalet? Det regleras i art 21. En enda kortfattad i princip betydelselös mening. Jämför med WTO-avtal och andra handelsavtal där det finns en färdig tvistelösningsmekanism mot länder som inte uppfyller innehållet i avtalen. Är det inte minst lika viktigt för klimatet att alla håller vad de har lovet. Denna artikel måste förtydligas.
 11. Flyg, sjöfart, kött
  Kraftigt växande utsläppskällor som flyget, sjöfarten och animaliekonsumtionen tas inte upp överhuvudtaget. Det här är områden med otroligt stora utsläpp som idag helt flyger under radarn. Kanske är det utopiskt att hoppas på att få med något om detta i avtalet, men dessa utsläpp måste också adresseras.
 12. Moder jord
  Jo, referensen till Moder Jord och integriteten för ekosystemen finns kvar i inledningstexten till avtalet. Den är så vacker och förtjänar en upprepning: Noting the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including oceans, and the protection of biodiversity, recognized by some cultures as Mother Earth, when taking action to address climate change.
  Gracias Bolivia!, säger jag.

Summa summarum det här förslaget är inte alls bra. Kanske kan det ses som ett skambud som nu läggs fram inför den sista officiella förhandlingsdagen för att det sedan ska göras förbättringar på övertid som sedan accepteras av även de progressivare länderna. Men då behövs kraftiga förbättringar.

Bonne courage, alla förhandlare!


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

2 svar till ”COP21 – ett skambud”

 1. […] att ha talat med en massa olika aktörer kan jag konstatera att den analys jag gjorde igårkväll i stor ligger fast. Men det är nog inte så problematiskt att avtalet läggs som en bilaga till […]

 2. […] nya avtalet i korthet (se mina tidigare analyser och […]