Alporten med nolltaxa

Läser i The Guardian om att den franska alporten Chamonix har infört gratis kollektivtrafik. Detta som ett sätt att komma tillrätta med den dåliga luften i staden som ligger insprängt mellan höga alptoppar. Och antalet resor med kollektivtrafiken har trefaldigats sedan införandet. Avgiftsfri kollektivtrafik är en bra reform som prövats på fler ställen. När svenska Avesta införde nolltaxa (på Vänsterpartiets initiativ) ökade resandet med 80 procent och utsläppen minskade med 40 ton koldioxid per år. Även i Tallin har nolltaxan fallit väl ut.

Vilken stad står näst på tur?


Publicerat

i

av

Etiketter: