Dags att städa upp framför egen dörr

Är det inte fullkomligt makalöst att världen subventionerar fossila energikällor flera gånger mer än vad man ger till det förnybara? Ett minimikrav borde väl vara att alla länder gjorde vad de kunde för att få bort subventionerna till det som förstör vår planet. Det är också något som Sverige brukar driva i internationella sammanhang. Men hur många visste att vi har egna miljöskadliga subventioner i mångmiljardklassen? Vad görs här på hemmaplan? Tyvärr inte särskilt mycket. Dags att städa upp framför egen dörr.

Det är hög tid för en utfasningsplan på subventioner till det som smutsar ned. Jag kräver nu det av klimat- och miljöminister Åsa Romson. Se min interpellation nedan. Debatt i riksdagen fredag 20 februari.

Miljöskadliga subventioner, interpellation 2014/15: 279
Av Jens Holm (V) till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)
Internationella energiorganet IEA har konstaterat att världens subventioner till fossil energi uppgår till 550 miljarder dollar årligen, fyra gånger så mycket som det offentliga stödet till förnybar energi varje år. Även i Sverige betalas det varje år miljardtals kronor i subventioner till miljöförstörande verksamhet. Naturvårdsverket har sammanställt de flesta av de svenska miljöskadliga subventionerna i rapporten Potentiellt miljöskadliga subventioner (rapport 6455, 2012). Subventionerna i rapporten summeras till 50 miljarder kronor årligen. Det kan handla om skattebefrielse eller nedsättning av koldioxidskatten och andra skatter för bland annat torv, gruvindustri och fiske samt för flyg och sjöfart. Kärnkraften behöver som bekant inte ta sitt fulla ansvar vid händelse av en olycka, vilket också är en form av subvention, enligt myndighetens sammanställning. Subventionerna rör även jordbruket, inte minst köttindustrin som står för stora utsläpp, samt strukturstöd till fiskeindustrin.

På det internationella planet driver regeringen på för att fasa ut de miljöskadliga subventionerna. Det är bra. Men åtgärder behöver vidtas redan nu på nationell nivå. Det behövs en plan för att fasa ut subventioner till det som förvärrar miljön och klimatet.

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

  1.  Avser ministern att ta initiativ till en plan för att fasa ut de miljöskadliga subventionerna i Sverige?
  2. Om så är fallet, handlar det om alla miljöskadliga subventioner eller endast de så kallade icke skatterelaterade miljöskadliga subventionerna?

Publicerat

i

av

Etiketter: