Moralisera inte om hur vi föder våra barn

Det kan inte finnas någon normalt funtat människa som inte lämnades väldigt upprörd av att vissa multinationella företag för några decennier sedan (och kanske fortfarande…) spred modersmjölksersättning i fattiga länder. Detta ledde till att fattiga människor lurades köpa detta, blandade ut det med smutsigt vatten, med helt förödande konsekvenser. Självklart helt oacceptabelt.

Idag ska vi rösta om ett förslag från regeringen som syftar till att förbjuda marknadsföring av modersmjölksersättning. I förslaget står det att amning är överlägset andra födometoder. I de fall modersmjölksersättning används ska det förenas med någon form av varningstext där det framgår att amning är bättre.  

Detta är ett helt oacceptabelt förslag. Alla lagar är normerande. Det innebär att de lagar som regering och riksdag klubbar också påverkar människors uppfattningar och värderingar.  I det här fallet handlar det om hur vi ska föda våra spädbarn. Och i eftermiddag väntas riksdagens majoritet klubba en lag som ensidigt tar ställning för amning och riskerar att stigmatisera flaskmatning.

I Sverige finns inga problem med smutsigt vatten. Föräldrarna ska därför ha alla möjligheter att välja den metod som passar dem bäst att föda sitt spädbarn; genom amning eller flaska. Inget är bättre eller sämre än det andra. Många kvinnor har problem med amningen. Det kan göra ont eller vara besvärligt på andra sätt. Vissa vill helamma, andra vill amma då och då och andra vill flaskmata. Självklart går allt lika bra. Mamman och pappan bestämmer. Vill man ha hjälp och rådgivning ska det finnas på BB, BVC och andra ställen. 

Det finns också en jämställdhetsaspekt på detta. Om papporna under ett halvår, eller kanske längre, inte kan föda sin bebis är det svårare för pappan att ta sitt fulla ansvar som förälder. Kan pappan däremot då och då mata barnet med en flaska tror jag att anknytningen underlättas och pappan får tidigt en nära relation till sitt barn. Det blir också lättare för pappan att tidigt ta ut sin föräldraledighet om man matar med flaska. Det blir mer jämställt på det sättet. Därför vill många föräldrar leva så idag.

Se DN-debatt på temat.

Att föda ett litet barn måste vara nåt av det finaste och viktigaste man kan göra som människa. Om man gör det genom amning, flaskmatning eller en kombination av båda måste vara föräldrarnas beslut. Vi politiker ska göra vad vi kan för att hjälpa föräldrar att göra det bästa för sina barn. Då ska vi inte gå in med en moraliserande lagstiftning där den ena metoden framhålls som bättre än den andra.

Idag röstar vi i Vänsterpartiet, tillsammans med S och MP, emot regeringens förslag. Vi vill istället att det ska vara fritt att informera om modersmjölksersättning. Inget är bättre eller sämre än det andra.

Hur partier som annars säger sig stå upp för individens frihet kan stödja det här förslaget begriper jag verkligen inte.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

7 svar till ”Moralisera inte om hur vi föder våra barn”

 1. Profilbild för Kajsa

  Jag tittade på debatten idag och jag är glad över att du stod upp för oss som flaskmatar! Jag har fått fel information från start vilket resulterade i att min son inte fick tillräckligt med mat och kunde inte bryta ner sin gulsot.

  Därför är denna frågan så viktig för mig! För jag blev näst intill dumförklarad inne på förlossningen för att jag inte ville amma och har blivit dåligt bemött av vården.

  När våra vårdkunniga inte ens tar sitt ansvar så borde vi föräldrar få chansen att hitta information på annat sätt.

  Jag tycker att det är onödigt att stifta en lag om någonting som redan förstört så mycket.

  Den första veckan med min son var fylld av ångest och hat gentemot hela grejen av att omyndigförklaras på det sättet..

  Tack för att du försvarade oss..

 2. […] Jens Holm blogginlägg: Moralisera inte om hur vi föder våra barn 2013 11 28 […]

 3. Profilbild för Tiina Hemberg
  Tiina Hemberg

  Jag var mycket stolt som vänsterpartist när jag lyssnade på debatten idag. Är väldigt glad över alla de aspekter du övertygande lyfte fram, inte minst jämställdhetsaspekten. Ett stort tack för din insats idag!

 4. Profilbild för Jens Holm
  Jens Holm

  Tack för det!

 5. Profilbild för Susanne Gräslund
  Susanne Gräslund

  Jag följde också debatten i riksdagen och blev lite beklämd över hur låga kunskaper om amning du och andra uppenbarligen har. Amning är inte något en mamma och barn bara kan eller inte kan utan en intrikat samspel som de måste lära sig tillsammans. Därför är det viktigt att värna amningen från otillbörlig påverkan från barnmatsindustrin. Många mammor även i Sverige idag får sin amning saboterad av ogenomtänkt användning av modersmjölksersättning. Självklart ska alla som hellre vill mata med ersättning få det, men det hindras inte av vare sig den nya lagen eller WHO-koden som ligger bakom den. Det känns lite märkligt att du som vänsterpartist så tydligt tar de multinationella företagens parti i denna fråga. När det gäller jämställdhet och amning är det lätt att tro att ersättningsmatning skulle leda till ett mer jämställt föräldraskap. Forskning visar dock att så inte är fallet. Ersättningsmatande föräldrar behåller de klassiska könsrollsmänstrena i alla fall. Tvärtom verkar jämställdhet i förhållandet vara en förutsättning för amning i och med att det ammas mer i familjer där pappan tar ut föräldraledighet under det första året. Jag är feminist och tycker att amning är varje kvinnas rättighet ifall hon vill amma. Det är viktigt att värna om hennes fria val och därför ska vi inte låta missriktade jämställdhetshänsyn eller vinstintressen från näringslivet ta ifrån henne denna rättighet.

 6. Profilbild för Sandra
  Sandra

  Hej Jens!

  I sak är detta ingen stor fråga eftersom det handlar om att fortsätta arbetet i den riktning som WHO-koden om spädbarnsuppfödning pekat ut. Koden handlar om att förbättra förutsättningarna för en säker spädbarnsuppfödning. Detta oavsett om barnet helammas, delammas eller enbart äter modersmjölksersättning. Det finns ingen som är emot information om hur man ger ersättning. Tvärtom behöver den tillgängliga informationen om både amning och ersättning förbättras så att föräldrar får möjligheten att göra informerade val och så att föräldrar vet vilka förutsättningar som behövs för att lyckas med det uppfödningssätt de önskar. Kruxet är att det finns multinationella bolag som tjänar pengar på att få föräldrar att köpa deras produkt och mata sitt barn med. Denna lag syftar till att dessa bolag inte ska få göra reklam utan att den information som ska finnas (och som behöver förbättras) ska vara saklig och opartisk. Forskningen säger otvetydigt att amning på har många fördelar jämfört med modersmjölksersättning. Dock finns det självklart enskilda familjer där det sammantaget väger över till ersättningens fördel. I samråd med mödrahälsovård och BVC ska man kunna resonera sig fram till det bästa för sin familj. Tyvärr är det så att många som ger ersättning egentligen ville amma, men att de genom felaktig eller otillräcklig information har misslyckats med detta. Amning är inte något man bara kan, nämligen. Det är en ömtålig process som både mamma och barn måste lära sig. Självklart finns det även exempel på motsatsen, alltså familjer där mamman inte velat amma, men känt sig pressad att göra det ändå. Det är en utmaning i hela vårdkedjan att ge föräldrar korrekt information och bra stöd i att komma fram till vad som passar just dem. Vinstdrivande företag ska inte ha något finger med i spelet när föräldrar ska få den information de behöver för att ta hand om sina barn på ett sätt som de själva känner sig trygga och nöjda med. Jag tycker inte att du ska blanda ihop föräldraledigheten med bebismaten, eftersom en flaska naturligtvis även kan innehålla bröstmjölk, och som sagt jämställda föräldrars barn ammas längre än ojämställda på gruppnivå. Början på ett föräldraskap är ömtålig för alla inblandade. Känslan av att misslyckas eller att vilja leva upp till andras krav kan göra att nyblivna föräldrar mår sämre när de som bäst behöver må bra. Så vi kan väl hjälpas åt att istället förbättra informationen och stödet till alla nyblivna föräldrar! / Sandra, Vänsterpartist och Psykolog inom mödra- och barnhälsovård

 7. Profilbild för Lisa - också vänsterpartist
  Lisa – också vänsterpartist

  Det finns inte alls något självklart samband mellan flaskmatning och ett jämställt föräldraskap! Isåfall borde ju USA och Tyskland där amningsfrekvensen är betydligt lägre än i Sverige vara Föregångsländer vad gäller jämställdhet och så är det knappast! I de länder där det är vanligt att vara hemmafru i ordets rätta bemärkelse är amning betydligt ovanligare än i Sverige. Här har vi en så lång föräldraledighet att det inte ens är något hinder för ett jämställt föräldraskap och en 50/50 -delning av föräldraledigheten att helamma i ett halvår. Att mamman i majoriteten av alla fall är hemma den första månaden / månaderna har helt enkelt med biologiska förutsättningar att göra. En förlossning är inget toalettbesök, det är något kvinnor ganska ofta DOG av för bara ett par generationer sedan. I många delar av världen är det fortfarande en vanlig dödsorsak. Däremot har ingen man någonsin varit i närheten av att dö enbart för att han blir biologisk far. Försäkringskassan beviljar idag en månads sjukskrivning efter förlossningen även till de mammor som valt att adoptera bort sitt barn omedelbart efter förlossningen, vilket bevisar att det inte enbart har med könsroller och modersmyter att göra att kvinnan är hemma den allra första tiden. Visst finns det kvinnor som återhämtar sig väldigt snabbt och börjar jobba redan efter ett par veckor. Det är självklart inget jag vill moralisera om, men det är en rätt liten grupp och ofta är det kvinnor som har möjlighet att jobba hemifrån eller på annat sätt styra sina arbetstider.

  Däremot är det feministiskt att låta kvinnor själva bestämma över sina kroppar och ingen ska moralisera om en kvinna / ett föräldrapar väljer att ge ersättning istället för att amma. På den punkten är vi överens.