Förbättra Stockholmsluften

Ska snart debattera mot finansminister Anders Borg. Luften i Stockholm blir återigen allt sämre. Det är främst partiklarna, PM10, som skjuter i höjden. En mardröm för alla barn, asmatiker och andra som vill bo i Stockholms innerstad. Det här är inget nytt problem. Redan 2011 fälldes Sverige i EUs domstol för överträdelser av EUs luftkvalitetsdirektiv. Regeringen har lovat åtgärder, och en del begränsade saker har gjorts. Men mycket mer måste göras. Stockholmspolitiker – från höger till vänster – vill ha avgifter på dubbdäck, likt de man infört i Oslo och Bergen i Norge. Där har partikelnivåerna rasat i takt med att dubbdäcksanvändandet minskat. Avgifterna har också genererat inäkter som går till bättre vägunderhåll (=färre olyckor och bättre luft) samt en ”returpeng” för de norrmän som vill byta dubbdäcken mot dubbfria vinterdäck. Det konstateras i rapporten ”Lokala avgifter på dubbdäck i Norge” från SLB-analys.

Har Borg ens läst rapporten?
Är Borg medveten om att luften i Stockholm och flera andra städer har försämrats under 2013 och EUs gränsvärden har överskridits med över 200 gånger i Stockholm endast i år?
Varför driver miljöminister Lena Ek att dubbdäcksavgifter ska införas, medan Anders Borg förhalar?
Hur länge till ska stockholmarna och andra stadsbor i vårt land dras med en luft som är så usel så att människor blir sjuka och dör förtida dödar?

Läs min interpellation här. Följ gärna debatten på riksdagen.se


Publicerat

i

av

Etiketter: