Ingen budget för miljön

Jag har just snabbläst regeringens budget, särskilt utgiftsområde 20 som rör miljö och klimat.  Det är tyvärr ingen upplyftande läsning.

Totalt sett får utgiftsområdet – efter år av neddragningar – en liten höjning av det totala anslaget; från 4,2 miljarder kronor till knappt 4,5 miljarder. Om man räknar med miljöforskningen blir det totala anslaget 5,1 miljarder kronor. I ljuset av att regeringen fortsätter att sänka skatter med m i l j a r d t a l s kronor är detta förstås en droppe i havet. Det enda höjda anslaget av rang är till 170 miljoner kronor mer till havs- och vattenmiljön. Det är välkommet eftersom regeringen kraftigt har dragit ned på det här området tidigare. Jag förvånas – och förfasas – över att regeringen fortsätter på den extremt låga nivån på marksanering, åtgärder för och skydd av värdefull natur och klimatanpassning. Allt detta är budgetposter som behöver STORA satsningar efter många år av eftersatt arbete som en följd av den borgerliga regeringens neddragningar.

År 2015 kommer miljö- och klimatanslaget att ligga kvar på samma nivå som 2014. Åren därefter aviserar regeringen nya neddragningar. Detta i tider då vi behöver satsa rejält på minskade utsläpp, klimatanpassningar och skydda miljön. Så här skriver man (min fetning):

”För 2014 föreslår regeringen att 5 156 miljoner kronor anvisas inom området. För 2015–2017 beräknar anslagen till 5 138 miljoner kronor, 5 109 miljoner kronor samt 5 080 miljoner kronor för respektive år. Den totala anslagsnivån för utgiftsområdet för 2014 beräknas öka med 263 miljoner kronor för att sedan ligga kvar på en nivå på ca. 5 miljarder kronor 2015–2017.” (UO20, sid 12)

På klimatområdet är uppköp av billiga – och osäkra – utsläppskrediter samt att förlita sig på EU-beslut de bärande delarna. Inga nya skarpa förslag, vad jag kan hitta. Däremot vill regeringen öka uppköpen av CDM med drygt 20 procent, från 93 till 115 miljoner kronor. Det kan vara bra med insatser i andra länder, men de ska aldrig få avräknas på det svenska klimatmålet. Om någon undrar varför det händer så lite på klimatområdet här hemma så är svaret att regeringen väljer billiga kredituppköp istället. Och nu tänker man göra ännu mer av detta.

Vi stockholmare och andra (stor)stadsbor kommer i år igen att plågas av dålig luftkvalite, i synnerhet höga partikelnivåer. Trots EU-kritik och dom i EUs domstol skriver regeringen att man vill fortsätta att UTREDA hur man ska komma tillrätta med den dåliga luften som följd av dubbdäck. Så här skriver man (s 66, UO20):

”Regeringen aviserade i budgetpropositionen 2013 sin avsikt att utreda möjligheten att ytterligare reglera användningen av dubbdäck lokalt. Arbetet intensifieras under 2014.”

Varför detta ständiga utredande?

Jo, regeringen är oense internt. Finansminister Anders Borg sätter stopp och då tvingas miljöminister Lena Ek ”utreda”. Asmatiker, barn med känsliga luftvägar och innerstadsbor får fortsätta och hosta och kippa efter andan. Tack för det, Anders Borg.

Kemikaliearbetet får ett litet tillskott. En skatt på kemikalier ska utredas. Välkommet, men inte tillräckligt. Dessutom måste fokus vara på utfasning och förbud av farliga kemikalier. Industrin ska inte kunna köpa sig fri flera decennier framöver.

Summa sumarum, Anders Borg fortsätter att sänka skatterna för höginkomsttagare. Miljön får betala priset.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Ingen budget för miljön”

 1. Profilbild för Göran Brolund
  Göran Brolund

  Hej!

  Du som läst – Vad har regeringen för förslag om förnybar energi?
  Förändrad koldioxidskatt? Finns det i prop. något om stora satsningar på infrastruktur ex. järnväg, spårväg???
  Ser fram mot v:s alternativa förslag!

  Göran Brolund, Uppsala