Körkort för vattenskotrar?

I juni debatterade jag vattenskotrar med miljöminister Lena Ek. Jag var oroade över den senaste tidens olyckor och det faktum att folk kan göra dessa stora, högljudda och snabba farkoster nästan hur som helst. En av mina frågor var om ministern var beredd att införa krav på förarbevis och/eller åldersgräns för att få köra vattenskoter. Lena Eks svar till mig var:

”Jens Holm har också ställt en fråga om huruvida behörighet och åldersgräns för vattenskoter kommer att vara en del av ett nytt förslag från regeringen. Regeringen har i dag inga planer på att införa krav på behörighet och åldersgräns för vattenskotrar.” (Interpellation 2013/13: 415, 11/6-13).

Men bara en månad efter Lena Eks svar var infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i media och öppnade för körkort på vattenskotrar. I Sveriges Radio och i tidningarna stod det att ”Catharina Elmsäter-Svärd vill ha körkort för vattenskotrar”. Till Sveriges Radio sade ministern: ”Jag tittar på frågan utifrån perspektivet att det är uppenbart att man inte följer de lagar som i dag redan gäller, till exempel när det gäller hastigheten. (SR Ekot, 22/7-13)”

Det är ett brådskande att se till att fler människor inte ska skadas av vattenskotrar. På land är det självklart med hastighetsbegränsningar, åldersgränser och körkort för t ex bilar, MC och mopeder. Ska inte samma ordning gälla till havs? Läs min interpellation här eller nedan. Debatt troligen inom ett par veckor.

Förarbevis för vattenskotrar
Interpellation 2012/13: 507

den 23 augusti

av Jens Holm (V)
till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Som ministern väl känner till har vi under den sista tiden kunnat bevittna flera mycket olyckliga incidenter med vattenskotrar på svenskt vatten. Sjöpolisen i Stockholm rapporterar om att det kan komma in flera klagomål per dag under sommarhalvåret endast i Stockholmstrakten. I dag kan i princip vem som helst sätta sig på ett fartvidunder med en större motorkapacitet än en medelstor bil och köra nästan hur som helst på sjöar, hav och vattendrag i Sverige. Det här skrämmer tyvärr människor och förhindrar många att bada och simma. På land är det självklart att vi har begränsningar för bilar, motorcyklar och mopeder. Varför ska andra regler gälla till havs?

Jag blev därför mycket glad när infrastrukturministern i somras öppnade för krav på förarbevis för vattenskotrar, en form av körkort. I mitten av juli framgick i Sveriges Radio och i tidningarna att ”Catharina Elmsäter-Svärd vill ha körkort för vattenskotrar”. Till Sveriges Radio sade ministern: ”Jag tittar på frågan utifrån perspektivet att det är uppenbart att man inte följer de lagar som i dag redan gäller, till exempel när det gäller hastigheten. (SR Ekot, 22/7-13)”

När jag debatterade denna fråga med miljöministern ville hon inte ha vare sig körkort eller åldersbegränsning för vattenskotrar. Så här sade Lena Ek till mig:

”Jens Holm har också ställt en fråga om huruvida behörighet och åldersgräns för vattenskoter kommer att vara en del av ett nytt förslag från regeringen. Regeringen har i dag inga planer på att införa krav på behörighet och åldersgräns för vattenskotrar.” (Interpellation 2013/13: 415, 11/6-13). I övrigt hänvisade miljöministern till infrastrukturministern.

Jag vill därför fråga statsrådet:

1. Avser statsrådet att verka för krav på förarbevis för framförande av vattenskotrar?

2. Avser statsrådet att verka för införande av åldersgräns för framförande av vattenskotrar?

3. Vilka övriga åtgärder avser statsrådet vidta för att vattenskotrar i framtiden ska framföras med större säkerhet och med mindre negativ påverkan på miljö och djurliv?


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Körkort för vattenskotrar?”

  1. […] Jag har tagit upp vattenskotrarnas påverkan på miljön, fågellivet och vår allmänna säkerhet ett antal gånger med regeringsföreträdare (se också den senaste debatten). Jag har krävt åldersgräns och […]