Kryphål i klimatvisionen 2050?

Naturvårdsveket presenterade igår sitt förslag till ett ”Sverige utan klimatutsläpp 2050”. Redan i rubriken måste jag stanna till och fråga mig vad man menar. Klimatutsläpp torde vara våra utsläpp av växthusgaser. Alltså att dessa ska bort? Vad bra, det är också Vänsterpartiets politik! Men på rad sex i regeringen uppdragsbeskrivning till våra myndigheter att ta fram denna rapport står det: ”… uppnå visionen om att Sverige inte ska ha nettoutsläpp av växthusgaser 2050.”

Nettoutsläpp är ju något helt annat. Det kan handla om att man kompenserar sita utsläpp med upptag i s k kolsänkor (skog och mark) eller att man köper utsläppskrediter i andra länder. I dagsläget gör inte Sverige det första, man räknar alltså inte in upptaget från kolsänkorna. Det är bra. Men däremot köper regeringen mängder av utsläppskrediter, motsvarande 30 procent av vårt nuvarande klimatmål.

Detta problem med kryphål i klimatpolitiken präglar därför Naturvårdsverkets rapport. Där skriver man nämligen att uppköp av utsläppskrediter och tillgodoräknande av kolsänkor kan användas för att uppnå målet 2050. Gör man det förfelas mycket av det som annars hade kunnat vara en ambitiös målsättning.

Annars finns en hel del intressant i naturvårdsverkets rapport. Den för fram ökad användning av koldioxidskatten, utsläppsmål till 2030 och 2040, transportsnålt samhälle och ökat konsumtionsperspektiv. Positivt är även förslag om utredning av avgifter på handelsgödsel och köttkonsumtion. Nu undrar man bara, kommer miljöminister Lena Ek att föreslå något av detta? Det är bara att se till att hennes parti röstar för Vänsterpartiets motioner. Vi har nämligen förslag på höjd koldioxidskatt, skatt på handelsgödsel, åtgärder för minskad köttkonsumtion och att konsumtionen måste ingå i våra officiella minskningsstrategier.

Jag lämnar troligen in en interpellation idag till Lena Ek för att få debattera detta närmare.

Läs mitt pressmeddelande från igår.


Publicerat

i

av