Frågor inför EU-toppmötet

Idag är det EU-nämnd med statsminister Fredrik Reinfeldt. Detta med anledning av EU-toppmötet som startar imorgon. Huvudpunkten på toppmötet är hur den ekonomiska krisen ska lösas. En s k tillväxtpakt och bankunion är föreslagen. Det finns en hel del som jag vill ta upp med Reinfeldt. Här kommer några saker:

* I förslaget till slutsatser gör man en stor sak av den s k tillväxtpakten. 120 miljarder Euro ska ha reserverats för jobbskapande åtgärder. Men när man tittar noggrannare på själva finansieringen för detta ser man att dessa pengar finns inte. Och vad är det för jobb som isf ska skapas? Ska det byggas nya motorvägar och kolkraftverk eller handlar det om jobb inom förnybar energi, forskning och hållbara transporter? Det sägs det inget om. Vad tycker Reinfeldt? Reinfeldt, finns pengarna över huvudtaget.

* Reinfeldt har med all rätt uttryckt sig avvaktande inför en bankunion. Men han går inte emot själva idén i sig, han säger bara att inte inte är aktuellt för Sverige just nu. Det kan behövas mer internationellt samarbete kring bankerna, men förslaget som finns är alldels för långtgående och orealistiskt. Mer om detta nedan.

* Det som borde vara högst på dagordningen är att få en bankdelningslag till stånd. Detta att skilja bankernas spekulativa verksamhet från traditionell kundorienterad verksamhet (sparbankskonceptet) har vi föreslagit länge. Nu har vi fått tungt understöd i och med den s k Liikanenrapporten som lägger fram förslag i just den riktningen (rapporten här som pdf). Liknande förslag kommer nu också från Labour i Storbritannien. Varför säger Reinfeldt inget om bankdelningslag?

* I förslaget till slutsatser förlitar man sig mycket på det som ska bli en helt ny EU-bankkontrollmyndighet, SSM Single Supervisory Mechanism. Den ska börja verka från och med 1 januari nästa år. Och kontrollera EUs 6000 banker. Vem tror att det kommer att fungera? Upplägget är oklart. Ska detta ersätta medlemsländernas nationella kontrollsystem? Hur ska SSM relatera till europeiska bankmyndigheten EBA? Nej, SSM känns osäkert och kommer inte att fungera. Bättre att arbeta genom det som redan finns.

* Hela förslaget på bankunion fortsätter utifrån tanken att vi skattebetalare ska backa upp bankerna när de hamnar i ekonomiskt trångmål. De spekulerar och vi finansierar. Oacceptabelt. Detta borde Fredrik Reinfeldt tydligare vända sig emot. En bankdelningslag enligt ovan är en bättre lösning.

*Anders Borg har nyligen talat om att Grekland kan behöva lämna Euron. Han menar också att det kan vara bra för Greklands kionkurrenskraft och en väg ut ur krisen. Det sade vi för över ett halvår sedan. Då kritiserade Borg oss. Nu säger han samma sak. Kommer Reinfeldt nu föreslå att det tas fram en plan för hur Grekland ska kunna göra detta på ett städat och organiserat sätt?


Publicerat

i

av

Etiketter: