Värna miljön i Rio

Det stora miljötoppmötet Rio+20 i Rio de Janeiro, Brasilien startar nu. Med anledning av detta har Fredrik Reinfeldt, Lena Ek och Gunilla Carlsson ett inlägg på DN-debatt idag. Och jag måste säga att innehållet var ännu tunnare än vad jag trodde. Rubriken ”Vår ohållbara konsumtion utarmar jordens resurser” får en att tro att statsministern med flera skulle presentera några konkreta förslag på hur vi ska komma tillrätta med vår ohållbara livsstil. Men icke.

Reinfeldt med flera tycker uppenbarligen att det är viktigare att tala om frihandel och att skapa en odefinierad grön ekonomi än att presentera konkreta svenska förslag till Rio-toppmötet. Några konkreta förslag:

* Lägg fram nya additionella pengar till Syds arbete med klimat- och miljöomställningen. Ta INTE pengarna från det ordinarie biståndet som regeringen gör.
* Gå före i miljö- och klimatpolitiken: höj CO2-skatten, inför skatt på handelsgödsel, inför flygskatt, skärp våra klimatmål m m. Tyvärr gör regeringen det motsatta. 
* Öka miljöinvesteringarna i Sverige. Använd ex vis AP-fonderna och våra gemensamt ägda företag för detta.
* Bra att regeringen verkar för att miljöskadliga subventioner ska avskaffas på global nivå, men gå före och avskaffa de miljöskadliga subventionerna i Sverige. Ni behöver inte vänta på beslut i Rio för detta.
* Gör handelspolitiken hållbar. Frihandel är ett mantra för regeringen, men varför inte använda handeln för att föra över grön teknik? Se till att frihandelsavtalen förbättrar för miljön, inte försämrar (som det aktuella avtalet med Indien).

Detta är bara några exempel på vad regeringen borde göra i Rio.

Jag kommenterar dessutom Riokonferensen idag i ett pressmeddelande. Läs det gärna.


Publicerat

i

av