Illavarslande utsläppsstatistik

I fredags skrev jag på Twitter om de mycket oroväckande uppgifterna om världens utsläpp av koldioxid som USA-organet Carbon Dioxide Information Analysis Center har publicerat. Enligt CDIAC ökade utsläppen med hela 6 procent i fjol. Det är faktiskt den snabbaste ökningen någonsin (om man jämför 2010 med 2009). Om det fortsätter så här blir det helt omöjligt att nå det internationella målet om högst 2 graders temperaturhöjning (som i sig är ett otillräckligt mål).

Den nya utsläppsstatistiken snabbades upp av svenska media nyligen. Debattören och KI-läkaren Hans Rosling har lusläst utsläppssiffrorna och konstaterar att även de svenska utsläppen har ökat kraftigt under 2010 (med 6 procent, lika mycket som den generella ökningen). Detta är helt i strid med tidigare svenska utsläppskurvor, som har pekat nedåt. Nu kommer den svenska officiella utsläppsstatistiken först i december. De uppgifterna torde också för svenska mått vara mer omfattande än de nordamerikanska. Men om de kommer att stämma överens med det som nu kommit fram är det mycket, mycket illavarslande och nya kraftigare åtgärder behövs här i Sverige. 

Nu ska man komma ihåg att år 2010 jämförs med 2009, som var lite av ett bottenår vad det gäller utsläpp av växthusgaser. Detta när ekonomin gick ned kraftigt det året och året innan. Men inte desto mindre är den kraftiga ökningen mycket oroväckande. Planeten tål inte så här kraftiga utsläpp. Och inte blir man tryggare av förhandlingarna inför toppmötet i Durban. Mycket litet händer just nu på den fronten.

Fredrik Reinfeldt konstaterade i sin regeringsförklaring för 2010 att inga nya åtgärder skulle presenteras under den kommande mandatperioden på klimatområdet. De senaste utsläppssiffrorna visar att med en sådan passivitet låter den borgerliga regeringen utsläppen löpa amok. Det är inte hållbart. Dags för högre klimatambitioner och kraftiga utsläppsminskningar!


Publicerat

i

av