Regeringen agerar inte mot tupplågeriet

Jag har just fått svar från landsbygdsminister Eskil Erlandsson på min fråga om vad han tänker göra för att tuppar inte ska födas upp och dödas i syfte att bli läppförstorningsmedel. Tyvärr får jag konstatera att Erlandsson inte har några mer långtgående planer på området. Han menar att EUs kosmetikadirektiv inte behöver göras om samt att det är upp till de djurförsöksetiska nämnderna att göra en korrekt avvägning mellan djurens lidande och produktens nödvändighet.

Det är uppenbart att andra får ta tag i frågan. Exempelvis vi i Vänsterpartiet. Det kan inte vara rimligt att tusentals tuppar ska dödas bara med syfte att bli ett skönhetspreparat (där det dessutom finns djurfria alternativ). EUs kosmetikadirektiv måste skärpas på den punkten. Det borde även svensk djurskyddslag. Exempelvis borde det vara möjligt att överklaga de etiska nämndernas beslut, kanske i form av en överprövningsnämnd. Idag finns ingen sådan möjlighet. I vart fall ska inte djur behöva lida för människans fåfängas skull. Helst ska djur inte lida alls.

Senare i år kommer en utvärdering av djurskyddslagen. Då om inte förr kan vara ett lämpligt tillfälle att ta upp detta.


Publicerat

i

av

Etiketter: