Budgeten 2012 – miljön offras

Jag har nu miljögranskat regeringens budget. I tider då klimatförändringarna visar sig vara mer långtgående än vi någonsin anat då drar regeringen ned på miljön. Och man gör det med besked. Tyvärr. Så här skriver regeringen själv: 

”Den totala anslagsnivån inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård föreslås minska med 94 miljoner kronor 2012 och beräknas minska med 414 miljoner kronor 2013, 335 miljoner kronor 2014 och 385 miljoner kronor 2015.” (UO20, sid 8).

Utgiftsområde 20 är alltså det område som rör miljön och klimatet. Dessa neddragningar sammantagna innebär nedskärningar 1 228 miljoner kronor för de kommande fyra åren. Det motsvarar nedskärningar med nära 25 procent av den totala miljöbudgeten. I klartext handlar det om mindre pengar till naturvårdsverket, till biologisk mångfald, miljölforskning, klimatarbete m m.

Egentligen hade min text kunnat sluta med detta. Få områden drabbas så hårt i regeringens budget som just miljön.

Vad är det då regeringen aviserar för miljöpolitik för 2012?

* Det blir inget Klimatinvesteringsprogram, Klimp. Den så tidigare framgångsrika investeringsfonden för klimatet, Klimp, är nu helt avskaffad av regeringen. Trots en enhet bland lokalpolitiker, från höger till vänster, om vikten av stöd till kommunernas klimatarbete avfärdar regeringen helt en ny Klimp. 

* Det blir inte heller någon storskalig järnvägssatsning. Regeringen anslår 1,8 miljarder till järnvägen för nästa år. Det är bra med mer pengar, men långt ifrån vad som behövs. Extra oroande är också regeingens höjningar av banavgifterna, en ren straffskatt på järnvägstrafiken.

* Vilket svek att det inte blir några solvärme och neddragningar på solelen, trots att de borgerliga partierna lovade just det i valrörelsen.

* Regeringen föreslår en ”supermiljöbilspremie”. Den kommer kosta 20 miljoner kronor nästa år för att sedan landa på 100 miljoner. Det är pengar som kommer gå till redan välbeställda så att de kan köpa ännu en bil (visserligen med låga utsläpp). Superbilar till superrika, alltså! Man borde hellre ha satsat dessa pengar på att göra kollektivtrafiken billigare och bättre.

* Regeringen föreslår ett kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Det kan bli en bra satsning. Men regeringen skjuter till resurser genom att dra ned på andra områden, exempelvis marksanering. Om klimatcentrat innebär att annat miljöarbete måste dra ned är inget vunnet. 

* Regeringens klimatinsatser utomlands, de sk CDM-projekten, har kritiserats kraftigt av oss i oppositionen och nu senast också av Riksrevisionen. Vänsterpartiet har motionerat i frågan och krävt ett moratorium för nya projekt. regeringen anslår nu inga nya medel till nya projekt. Regeringen vill utreda CDM. Det är bra. Men regeringens huvudsakliga linje ligger fast, nämligen att drygt en tredjedel av våra klimatåtgärder ska göras genom billiga uppköp i andra länder. Regeringens CDM-inbromsning är därför snarare bara ett resultat av de tidigare stora uppköpen varför man nu kan göra ett tillfälligt stopp.

* Regeringen tillämpar nyspråk när man i budgeten talar om ”klimatbistånd”. Man säger också att detta ska finansieras med nya pengar. Men i själva verket tar man från biståndsbudgeten. Man drar ned bistånd på andra områden med den ena handen för att med den andra pytsa ut pengar till klimatbistånd. Oacceptabelt.   

* Det finns tydligen vissa områden som regeringen tycker det är helt OK att subventionera. Slakterierna exempelvis. I budgeten föreslår regeringen att vi skattebetalare ska finansiera veterinärernas kontroller på slakterierna. Tidigare har de fått betala denna verksamhet själva. 90 miljoner kronor kommer det belasta statsbudgeten med.

Fredrik Reinfeldt talar mycket om ansvar. Men var finns ansvaret för planetens överlevnad? Inte i den här budgeten iallafall.

DN1, DN2, AB1, AB2, Dagensarena


Publicerat

i

av

Kommentarer

8 svar till ”Budgeten 2012 – miljön offras”

 1. Profilbild för Erik
  Erik

  Är det inte till och med så att klimatbistånd _måste_ vara ”new and additional” pengar, alltså tar man från andra biståndsprojekt eller -budgetar får det inte ens kallas ”klimatbistånd”?

  Vill dra mig till minnes att det var resultatet av nån tidigare FN-klimatkonferens… minns jag fel, var det nåt som bara lades fram men slogs ned av de stora nedsmutsarländerna?

 2. Profilbild för jens
  jens

  Jo, det ska vara nya och additionella pengar. Men regeringen har löst det på det finurliga sättet att allt bistånd över 0,7 % av BNP får de göra som de vill med. Vårt åtagande enligt OECD (detta är vad regeringen säger) är minst 0,7 %s bistånd.
  Allt går med lite kreativ bokföring 🙂

 3. […] …att klimatet (som vanligt i högerregeringens världsbild) får stå åt sidan. I en tid då det är avgörande att ta klimatproblemen på allvar drar regeringen ned på miljön. I budgeten skriver regeringen själv: ”Den totala anslagsnivån inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård föreslås minska med 94 miljoner kronor 2012 och beräknas minska med 414 miljoner kronor 2013, 335 miljoner kronor 2014 och 385 miljoner kronor 2015.” Neddragningar sammantagna innebär det alltså nedskärningar på 1228 miljoner kronor för de kommande fyra åren. Det motsvarar nedskärningar med nära 25 procent av den totala miljöbudgeten (!). Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Jens Holm skriver mycket bra om detta här. […]

 4. […] som regeringen i sin höstbudget drar ner på sina miljösatsningar, vilket Jens Holm […]

 5. […] ned på miljö- och klimatbudgeten (se ex vis översikt på sid 12, öppnas som pdf) med över en miljard kronor. Marksanering är ett av de områden som får ta den största smällen. De tre kommande åren skär […]

 6. […] Regeringens budget för 2012 har de totala miljösatsningarna skurits ner  med omkring 25 procent, nästan en miljard kronor. Däremot inför man gärna en […]

 7. Profilbild för Karin aurell
  Karin aurell

  Bra faktainfo. Jens. Tusen tack!

 8. […] neddragning till 4, 893 miljarder. Och då ska man komma ihåg att även fjolårets budget var en nedskärningsbudget för miljön. Detta i tider då vi borde SATSA extra på […]