Våra pensioner upp i rök?

Idag har jag och Ulla Andersson en debattartikel i Svenska Dagbladet om att miljarder kronor av våra pensionspengar placeras hos världens största oljebolag. Vill vi att våra pensionpengar bokstavligen ska gå upp i rök i bränning av fossil energi? Nej. AP-fonderna måste få ett nytt uppdrag där miljö- och klimathänsynen samt respekten för de mänskliga rättigheterna är överordnat. En av AP-fonderna borde göras om till en grön investeringsfond.

Läs vårt inlägg hos SvD eller nedan.

Våra pensionspengar ska inte gå till oljebolag
SvD 2011-09-14
I februari avslutades en av världens största miljörättegångar. I en domstol i Ecuador dömdes det nordamerikanska oljebolaget Chevron Corporation till böter på motsvarande nästan 60 miljarder svenska kronor för att ha förstört stora områden i Amazonas djungel. Ett annat oljebolag – Exxon Mobil – är känt för att aktivt ha motarbetat Kyotoprotokollet. Oljebolaget Brittish Petroleums ”bidrag” till miljöarbetet i form av det gigantiska utsläppet i den mexikanska golfen, är allmänt känt. Finns det folkligt stöd för att Sverige ska investera miljardbelopp i sådan verksamhet? Nej, knappast.

Ändå är det precis det som sker. Miljarder av svenskarnas pensionskapital går till dessa företag. Vänsterpartiet har bett riksdagens utredningstjänst (Rut) att granska hur våra pensionspengar placeras. Resultatet är skrämmande.

Trots att Sverige förbundit sig att satsa kraftfullt på förnybar energi och minska våra utsläpp med 40 procent till 2020 går en betydande del av våra gemensamma investeringar till fossil energi. Första, andra, tredje och fjärde AP-fonden investerar mångmiljardbelopp i världens största oljebolag. I fjol uppgick fondernas investeringar i de sex så kallade Big Oil-bolagen till 9,5 miljarder kronor.

Vi har även bett Rut att titta på AP-fondernas investeringar i förnybar energi, men jämfört med fossilinvesteringarna är de näst intill obefintliga.

Fjärde AP-fonden är den fond som har placerat mest i den smutsiga verksamheten: 2,6 miljarder kronor hos Big Oil i fjol. Mest investerade fjärde AP-fonden i oljebolaget Exxon, som aktivt har motarbetat Kyotoavtalet och var sannolikt en av de viktigaste aktörerna bakom att George W Bush aldrig undertecknade klimatavtalet. Detta sker trots att AP-fonderna särskilt ska beakta ”miljö och etik” i sina investeringar.

Fonderna har ett gemensamt etiskt råd som ska övervaka placeringarna. Det etiska rådet inledde för några år sedan ”etiksamtal” med oljebolaget Chevron. Men trots det drog man sig inte för att i fjol investera drygt 1,3 miljarder kronor av våra pensionspengar i oljebolaget. Inte ens den ecuadorianska miljödomen från tidigare i år, har fått AP-fonderna att ändra uppfattning om Chevron. Pengarna ligger kvar hos oljebolaget.

AP-fonderna brukar försvara sina investeringar i Big Oil med att det är trygga investeringar. Men frågan är hur trygga de är i ljuset av att oljan kanske redan nått sin topp. Lägg där till oljebolagens motarbetande av fakta kring klimatförändringarna, kampanjer för klimatskeptiska presidentkandidater samt domar för rena miljöbrott.

Klimatet klarar inte av den utsläppskurva som världen är inne på. Nästan 80 procent av de historiska utsläppen av växthusgaser kommer från den industrialiserade världen. Vi måste därför göra allt vi kan för att ta vårt ansvar. Att kraftigt öka investeringarna i förnybar energi och hållbara samhällslösningar är ett sätt.

Bland forskare och framsynta företag finns en reell vilja att få bidra till energiomställningen och det har skett en betydande utveckling inom det förnybara området. Det innebär att det finns många goda alternativ för en finansmarknad som vill ta ett större miljö- och klimatansvar.

Med ett samlat kapital på närmare 900 miljarder kronor tillhör de svenska AP-fonderna tillsammans en av världens största pensionsförvaltare. Det ger oss fantastiska möjligheter att styra utvecklingen åt rätt håll. Med hundratals miljarder i ryggen kan pensionskapitalet skynda på omställningen från fossila energikällor till förnybara. Vi vill därför ändra målen för AP-fondernas verksamhet. Kortsiktig ekonomisk avkastning får inte längre vara överordnat.

Vi kommer att verka för att tydliga mål om investeringar i förnybar energi, respekt för mänskliga rättigheter och hållbara samhällslösningar, sätts upp för AP-fonderna. Nuvarande AP-fondskapital i företag där fossil energi utgör huvuddelen av verksamheten eller i verksamheter där mänskliga rättigheter kränks ska fasas ut.

Vi vill också utreda hur en av AP-fonderna ska kunna göras om till en grön investeringsfond med ett huvudsakligt uppdrag att ställa om energisystem, investeringar i miljöteknik, gröna jobb och överlag hållbara lösningar för Sverige och omvärlden. Allt detta ska självklart göras under förutsättning att pensionärernas framtida pensioner garanteras.

ULLA ANDERSSON (V) ekonomisk-politisk talesperson, partiledarkandidat

JENS HOLM (V) miljöpolitisk talesperson


Publicerat

i

av

Etiketter: