Djurtransporterna fortsätter okontrollerat

Sveriges radios Ekot avslöjar idag att det endast har gjorts 48 inspektioner hittills i år av djurtransporter i Sverige. Mer än hälften av länsstyrelserna har inte gjort någon kontroll över huvudtaget. Den största andelen av de gjorda inspektionerna rörde dessutom hästtransporter. Det här är ju helt oacceptabelt. Vi är sedan länge väl medvetna om det lidande djur kan utsättas för vid en djurtransport. Med så här få kontroller blir det svårt att överhuvudtaget veta hur djuren har det, och därigenom verka för förbättringar.

Jag är medveten av om att djur kontrolleras när de kommer fram till ett slakteri. Men det är ingen kontroll av transporten i sig. Dessutom görs de kontrollerna för att garantera köttkvaliteten (den officielle veterinären rapporterar till Livsmedelsverket). Det kan vara svårt att kontrollera en transport. Kontrollanten måste ofta ha handräckning av polis, kontrollen görs vid anslutning av väg etc. Men detta är ju snarare ett skäl för att transportera mindre. Kan kontrollen inte upprätthållas borde kanske ingen transport göras.

I vart fall. Jag vill veta vad regeringen tänker göra för att det ska bli fler och bättre kontroller. Därför har jag skickat in den skriftliga frågan som finns nedan. Vi får hoppas på en snar bättring.

2011-08-31

 

Skriftlig fråga till Eskil Erlandsson

Hur ska kontrollerna av djurtransporter bli fler och bättre?
Enligt Sveriges radios Ekot 31/8 gjordes har det endast gjorts 48 inspektioner hittills i år (t o m 26/8) av djurtransporter i Sverige. Mer än hälften av länsstyrelserna har inte gjort någon kontroll över huvudtaget. Den största andelen av de gjorde inspektionerna rörde dessutom hästtransporter. Samtidigt driver Sverige på för att andra länder ska skärpa sina krav på djurtransporterna. Men med så få kontroller i Sverige riskerar vår trovärdighet att undermineras.

För djuren kan en djurtransport innebära stress och lidande. Även om kontroller görs av djuren vid ankomst till ett slakteri är det av stor vikt att djuren kontrolleras under själva transporten. Det är därför av största vikt att våra myndigheter kan göra fler kontroller och verka för att villkoren blir bättre för djuren.

Vad kommer ministern göra för att antalet kontroller av djurtransporter ska bli fler och förbättras?

Jens Holm (V)


Publicerat

i

av

Etiketter: