Stoppa statens köp av utsläppskrediter

Om miljöministern skriver en hyllningsartikel till marknaden känner man sig kallad att svara. Nedan mitt inlägg om regeringens användande av kryphålet CDM i klimatpolitiken. Publicerad i Dagens Industri idag.

Stoppa statens köp av utsläppskrediter
Dagens Industri 2011-02-22
Miljöminister Andreas Carlgren försvarar den borgerliga regeringens viktigaste klimatstrategi, köp av utsläppskrediter från andra länder, clean development mechanism, CDM ( Di Debattt 16/2). Orsaken är att han visste att Riksrevisionen samma dag skulle lämna en mycket kritisk granskning om regeringens köp av utsläppskrediter.

Riksrevisionen anser att Sveriges köp av utsläppskrediter inte görs tillräckligt effektivt och transparent. Rapporteringen är bristfällig och det är oklart hur köp av utsläppskrediter bidrar till att nå riksdagens klimatmål. Regeringen har satsat svenska skattebetalarnas pengar till klimatprojekt utomlands utan ordentliga riskanalyser av projekten eller uppföljningar av klimatprojekten.

Men i vanlig ordning slår Andreas Carlgren från sig all kritik. Riksrevisionens kritik är ”svårbegriplig”. I sin artikel i DI skriver Carlgren att det pågår ett ”omfattande krypskytte” från kritiker för att misstänkliggöra CDM. Menar Carlgren att Riksrevisionen också ägnar sig åt krypskytte? Och alla de övriga forskare och organisationer som kritiserar CDM, är deras enda syfte att misstänkliggöra metoden?

Öko-Institutet i Tyskland menar att hela 40 procent av projekten troligtvis inte leder till minskade utsläpp. Forskning från Stanford University i USA anger att så mycket som hälften av de klimatprojekt som Sverige och många andra rika länder satsar på i utvecklingsländer inte ger några minskningar av utsläppen av växthusgaser. Den amerikanska miljö- och människorättsorganisationen International Rivers hävdar att mer än en tredjedel av alla registrerade projekt i oktober 2008 redan var färdigbyggda när de registrerades och minskar därmed inte utsläppen.

Stockholm Environment Institute visar i en rapport att flera företag som använder CDM flyttar sin verksamhet till andra länder utan att utsläppen minskar. Den minskning som sägs ha skett vid fabriker i Kina och andra länder, den skulle ha skett ändå. Därmed leder CDM-projekten till ökade utsläpp av växthusgaser (Vänsterpartiets motion 2010/11:MJ237 Köp av utsläppskrediter).

På samma sätt som dessa företag fuskar, fuskar regeringen. Jag anser att det är mycket anmärkningsvärt, aningslöst och ansvarslöst av den borgerliga regeringen att ha valt en ny, tveksam metod till sin främsta klimatstrategi. Metoden innebär att nödvändiga investeringar på hemmaplan uteblir.

Det är förvisso bra att miljöminister Andreas Carlgren, efter Vänsterpartiets påtryckningar, har gett Energimyndigheten ett uppdrag att utreda klimatnyttan med Sveriges köp av utsläppskrediter. Men jag förväntar mig nu att Carlgren ska stoppa alla nya köp av utsläppskrediter tills klimatnyttan har utretts.

Vi räddar inte klimatet med fusk och trixande, utan genom effektiva klimatåtgärder som leder till verkliga utsläppsminskningar. Och köp av utsläppskrediter hör uppenbarligen inte till dessa åtgärder.

Jens Holm
Riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson (V)


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

3 svar till ”Stoppa statens köp av utsläppskrediter”

  1. […] Sök « Stoppa statens köp av utsläppskrediter […]

  2. […] in att en okänd andel åtaganden ska kunna göras genom att köpa billiga utsläppskrediter, CDM. Inte heller vill han skala upp EUs klimatambition för 2020 till att gå från minskningar på 20 […]

  3. […] upprörande sakerna är att förhandlarna just har kommit överens om att utvidga systemet med billiga och osäkra utsläppskrediter, CDM/JL. Enligt förslaget kommer koldioxidlagring, CCS, att kunna omfattas av CDM-systemet. Det […]