Talesperson

Jag har blivit utsedd till Vänsterpartiets talesperson i frågor som rör miljö, klimat och djur. Det är otroligt kul, hedrande och känns förpliktigande på ett positivt sätt. När man blivit talesperson för så här viktiga frågor kanske det vore på sin plats att man berättade vad man vill. Här kommer därför tio viktiga frågor:

1. Rädda klimatet. Klimatfrågan överskuggar alla andra politiska frågor. Just nu känns klimattoppmötet i Cancún som det mest prioriterade. För Vänsterpartiets räkning handlar det om: se klimatfrågan som den Nord-Sydfråga det är, hitta nya kreativa finansieringsmöjligheter (avgift på flyg, avgift på fossilenergiupptagning, Tobinskatt m m) för att få över resurser till Syd, föra över teknik till Syd, få slut på i-världens klimatfusk genom uppköp av billiga utsläppskrediter och rädda den tropiska skogen. En klimatminister borde inrättas för att få ett helhetsgrepp om klimatpolitiken. Ja, det här känns väldigt långt borta. Men när de rödgröna äntligen vinner valet 2014 borde det vara hög tid med en renodlad minister enbart för klimatfrågor.
     Det är extremt mycket som måste göras. Mer om det nedan.

2. Ställ om Sverige till nollutsläpp. Investera Sverige ur den ekonomiska krisen genom en massiv utbyggnad av förnybar energi (inte minst med solenergi och vindkraft). Bygg om våra transportsystem, inför snabbspår och bygg om våra bostäder.

3. Rädda oss från kemikaliesamhället. Vissa tror att allt löser sig med EUs kemikalielag, Reach. Tyvärr måste jag göra dem ledsna. Jag förhandlade om Recah i EU och det räcker inte på långa vägar. Samhället mår bäst av att enskilda länder går före och fasar ut farliga kemikalier och ämnen. Börja med ett förbud mot: bisfenol, deka-BDE, azofärger, transfetter och alla farliga ämnen i barns leksaker. För att nämna några saker.

4. Ny teknik för gröna lösningar. Det finns en gigantisk potential i att satsa på nya tekniker för miljön och klimatet. Utvecklingsländer borde lättare kunna ta del av det senaste inom green tech t ex genom att patent och immaterialrätt görs mer flexibelt. En betydande del av Vattenfalls vinster borde gå till att satsa på ny smart teknik. Fildelning och smarta IT-lösningar borde få en mer framskjuten position när vi diskuterar ny teknik. Det är smart att samarbeta över nätet. Det är bra med videokonferenser och internetmöten istället för långa resor som smutsar ned. Det är bra att ladda ned elektroniskt istället för att stansa ut på metallplattor. Frågor kring upphovsrätt och ersättningar måste lösas. Och det kommer gå om de stora bolagen bara är berädda på nytänkande.

5. Fokus på maten. Det vi äter står för en femtedel av alla växthusgasutsläpp, och leder dessutom till stor påverkan på vår vattenförsörjning, den globala livsmedelsförsörjningen och andra miljöproblem. Köttindustrin är här den stora boven. Vänsterpartiet är här pionärer som pådrivare för en minskad köttkonsumtion. Det kommer vi fortsätta med. I oförminskad styrka. 
     Vi vill även ta fram en handlingsplan för hur livsmedelsproduktionens miljöpåverkan ska kunna minskas.6. Urban miljöpolitik. I våra städer finns enorma möjligheter att minska på vår miljöbelastning. Vi behöver storskaliga satsningar på kollektivtrafiken, mångdubbla cyklandet, odla urbant, värna parker och grönområden samt bygga om våra bostäder, inte minst miljonprogrammen.

7. Stopp mot all ny fossilutvinning. Det borde vara en självklarhet i ett modert land i klimatets tidevarv, men det är det tyvärr inte. Tack vare den borgeliga regeringen kanske oljejätten Shell snart börjar borra efter fossilgas utanför Skånes kust. Trots massivt motstånd.

8. Upprätta den biologiska mångfalden. Klimatförändringarna förvärrar problemen. Aldrig någonsin har arter försvunnit i sån takt som de gör idag. Hela ekosystem håller på att raseras. Det är oftast irreversibelt. När det väl har skett går det inte att återställa. Dessa problem handlar till stor del om den rika världens överkonsumtion av jordens resurser. Vi kommer därför att driva på för en rättvis fördelning och att de rika länderna minskar sina fotavtryck.
     Det behövs ökat internationellt samarbete för att värna ekosystemen. Det behövs väsentligt mycket mer nya pengar. Man kan inte hålla på att skära ned på den biologiska mångfalden, som den borgerliga regeringen gör. Inte minst skogen måste skyddas i mycket större utsträckning. De stora skogsbolagens skövling är oacceptabel.

9. Djurpolitik. Låter ordet konstigt? Hoppas inte det. För jag kommer tjata om det. Det handlar om att erkänna att djur är kännande individer, som har behov och önskningar. Det finns en hel massa saker som görs i dagens samhälle mot djur som inte borde få förekoma. Vi börjar med att förbjuda pälsindustrin, ser till så grisarna får gå utomhus, begränsar transporterna, minimerar djurförsöken, ökar djurkontrollerna och inför en djuretisk ombudsman. På längre sikt hoppas jag att Vänsterpartiet kan gå i bräschen för en djuretisk debatt som får genklang i hela samhället.

10. Ta den ideologiska miljödebatten. Miljödebatten har länge präglats av en välvillig inställning till kapitalismen. Det är märkligt eftersom dagens ekonomiska system är det som utarmar vår planet. Jag skriver ”välvillig” för jag tror att många miljöaktivister förstår detta: att dagens konsumtionssamhälle är helt ohållbart. Samtidigt har man så innerligt hoppats att det ska gå att lösa problemen inom ramen för det här ekonomiska systemet. Med lite god vilja ska marknadsmekanismerna hjälpa oss fram. Jag instämmer emellertid med den tidigare Världsbanksekonomen Nicholas Stern som menar att klimatförändringarna är ”marknadsekonomins största misslyckande”.
     Å andra sidan är det inte så enkelt att alla miljöproblem kommer att lösas om vi avskaffar kapitalismen. Jag är helt för marknadsmässiga styrmedel där de är erkänt effektiva och träffsäkra. Men det behövs mycket mer. Det behövs ett politiskt ansvarstagande. Här tror jag att vänstern kan spela en stor roll. Där högern säger marknad och individuella val borde den vänstern svara offentlig planering och kollektiva beslut. Att hänskjuta våra överlevnadsfrågor till en ”marknadens osynliga hand” genom en anonym massa av konsumenter är ett mycket riskabelt projekt. Vänsterpartiets framtida miljöprogram kommer att baseras på omfattande offentliga investeringar, långsiktig demokratisk planering, lagstiftning, folkbildning och ambitiösa internationella överenskommelser.
     Jag har skrivit en del om vänstern och miljön, bland annat i min bok EU inifrån – berättelser från EU-parlamentet 2006-2009 (sid 127).

Det kommer att bli kanon att vara Vänsterpartiets talesperson i dessa viktiga frågor.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

5 svar till ”Talesperson”

 1. Profilbild för Johannah
  Johannah

  Spännande programförklaring. Hoppas den går igenom.

 2. Profilbild för Henry Carlsson

  Hej Jens,
  Grattis till utnämnningen. Om vi finner naturgas i alunskifferlagren så måste vi söka utvinningstillstånd. Men vi är inte off shore, dvs ute till havs och söker. Vill du få fakta om naturgas, dess betydelse, minskande effekt på CO2 utsläppen och hur vi har för avsikt att arbeta för att bevara miljön intakt, gå gärna in på vär hemsida http://www.skandenaturgas.se. Du är också välkommen att ringa mig på 0701-448322 och ställa frågor om projektet.

  Med vänliga hälsningar
  Henry Carlsson
  Shell Exploration & Production AB

 3. Profilbild för Torbjörn Vennström
  Torbjörn Vennström

  Hej Jens. Din programförklaring är inspirerande. Jag vill gärna ge dig det stöd jag kan. Sitter och tänker kring strategiska frågor när det gäller vänsterns syn på hållbarhet och tillväxt. jag tar mig friheten att sända det till dig när jag fått ner det på ”pappret”
  bästa hälsningar

 4. Profilbild för Johan Gran

  Hej Jens,

  Om du vill ha lite mer information om riskerna med gasutvinning ur alunskifferlagren och information som Henry Carlsson och Shell inte gärna talar om så läs gärna på Heaven or sHells hemsida, http://www.himmmelsk.se

  Med vänliga hälsningar,
  Johan Gran i Heaven or sHell

 5. Profilbild för Johan Gran

  Nu blev det ett ”m” för mycket i URL:en, http://www.himmelsk.se/ ska det vara.