Ett icke-svar om Västsahara

Carl Bildt har äntligen svarat mig om repressionen mot Västsahara. Eller svarat och svarat. Se här Västsahara svar Bildt eller nedan. Suck. Vi får vänta till den 22 december, då blir det debatt i kammaren om min interpellation om Västsahara.

Svar från Carl Bildt:
Jens Holm har frågat mig vad jag avser göra för att protestera mot Marockos agerande i Västsahara. Som framfördes i svaret på fråga 2010/11:59 tar regeringen regelbundet upp frågan om Västsahara i den bilaterala dialogen med Marocko. Även inom ramen för EU:s associeringsavtal med Marocko sker en kontinuerlig dialog om utvecklingen i Västsahara och frågan kommer att diskuteras vid associeringsrådet med Marocko i december. Låt mig också påminna om EU:s höge representant Catherine Ashtons uttalande den 10 november i vilket hon djupt beklagar incidenterna i Laayoune och uppmanar parterna att avstå från ytterligare våldshandlingar.

Stockholm den 29 november 2010

Carl Bildt

Regeringen fuskar om utsläppen

Imorgon inleds klimattoppmötet i Cancún. De rika ländernas strategi för att minska utsläppen är helt avgörande för om det nångång blir ett nytt avtal när Kyotoprotokollet löper ut. Därför kritiserar idag jag och Jonas Sjöstedt den borgerliga regeringens uppköp av billiga utsläppskrediter som deras bärande del i klimatpolitiken. Läs den på SvD Brännpunkt eller nedan.

Regeringen fuskar om utsläppen
Svenska Dagbladet 2010-11-28
Den moderatledda regeringens främsta klimatstrategi är att betala andra länder för att de ska göra minskningar av växthusgasutsläppen. Men nu avslöjar allt fler rapporter att denna strategi istället leder till ökade utsläpp. Svenskarnas skattepengar går till ökade klimatutsläpp, samtidigt som svenska folket vilseleds att tro att Sverige agerar kraftfullt för klimatet.

Klimatmötet i Köpenhamn blev ett katastrofalt misslyckande. Allt pekar på att FN:s nästa klimatmöte, som börjar i Mexico imorgon, blir en besvikelse. I väntan på att ett kraftfullt, globalt klimatavtal ska träda i kraft måste alla ansvarstagande länder därför agera för att minska sina egna utsläpp så mycket som det bara går.

Enligt den borgerliga regeringen ska Sverige minska sina utsläpp med 40 procent mellan 1990-2020. Med tio år kvar till målåret har cirka hälften av utsläppsminskningarna redan beslutats om eller genomförts av tidigare regeringar. Av resterande hälft som återstår vill den borgerliga regeringen göra hela två tredjedelar utomlands, genom att Sverige betalar för att andra länder ska minska sina utsläpp. Endast den kvarvarande tredjedelen ska göras på hemmaplan, vilket innebär att med borgerlig politik kommer klimatomställningen i Sverige att utebli till 2020.

Metoden för köp av utsläppsminskningar utomlands är ny och kallas Mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism, CDM). Det första projektet registrerades så sent som 2005. För att uppnå utsläppsminskningar med denna metod måste Sverige satsa på klimatprojekt utomlands som inte skulle ha blivit av utan svenska pengar. Ifall Sverige satsar på projekt som hade genomförts även utan svensk finansiering leder det istället till ökade utsläpp av växthusgaser. Det beror på att Sverige köper falska utsläppsminskningar istället för att minska utsläppen på hemmaplan. På byråkratiskt språk heter det att klimatprojekten som Sverige investerar i måste vara ”additionella”. Ett allvarligt problem är att det i praktiken är nästan omöjligt att veta om ett projekt skulle ha blivit av eller inte utan svensk finansiering. De få oberoende institut som granskar projekten är antingen överarbetade eller saknar tillräckliga resurser för att ge fullständiga analyser.

Nu visar allt fler rapporter att detta är en mycket ineffektiv metod för att åtgärda klimatproblemet. Öko-Institutet i Tyskland menar att hela 40 procent av projekten troligtvis inte leder till minskade utsläpp, då de inte är additionella. Forskning från Stanford University i USA anger att så mycket som hälften av de klimatprojekt som Sverige och många andra rika länder satsar på i utvecklingsländer inte ger några minskningar av utsläppen av växthusgaser. Den amerikanska miljö- och människorättsorganisationen International Rivers hävdar att mer än en tredjedel av alla registrerade projekt i oktober 2008 redan var färdigbyggda när de registrerades. Detta är ett bevis för att projekten inte är additionella menar de.

Den svenska regeringen köper flest utsläppsminskningar från Kina. En rapport från en konferens vid Lunds Universitet visar att 99 procent av alla nya vindkraftsprojekt i Kina ansöker om att bli ett klimatprojekt inom Mekanismen för ren utveckling, samtidigt som den kinesiska staten aktivt förespråkar vindkraft. Vindkraftprojekten skulle sannolikt ha byggts även utan svenska pengar.

Stockholm Environment Institute visar i en ny rapport att flera företag som använder Mekanismen för ren utveckling flyttar sin verksamhet till andra länder utan att utsläppen minskar. Den minskning som sägs ha skett vid fabriker i Kina och andra länder, den skulle ha skett ändå. Projekten är inte additionella och därmed ökar de globala utsläppen.

På samma sätt som företagen fuskar, fuskar regeringen. Vi anser att det är mycket anmärkningsvärt, aningslöst och ansvarslöst av den borgerliga regeringen att ha valt en ny, tveksam metod till sin främsta klimatstrategi. Metoden innebär att nödvändiga investeringar på hemmaplan uteblir.

Vänsterpartiet kräver i en ny riksdagsmotion att regeringen genast ska tillsätta en grundlig utvärdering av denna klimatstrategi. Tills en sådan granskning gjorts borde regeringen stoppa sin satsning på denna tveksamma metod. Satsa istället på klimatinvesteringar i Sverige som ger säkra utsläppsminskningar. Det är bråttom att minska utsläppen av växthusgaser och världen har inte råd med den här typen av trixande som riskerar att leda till att klimatmål inte nås.

JENS HOLM (V)

riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

JONAS SJÖSTEDT (V)

riksdagsledamot i EU-nämnden, trafikutskottet och utrikesutskottet

Irland – vem är det som ska räddas?

Imorgon har vi samanträde med EU-nämnden. Nonstop möte från 9.30 på morgonen till troligen en bra bit in på eftermiddagen. Kanske två kg av handlingar i form av protokol, PM, lagtext internationella avtal m m. Fyra, fem ministrar kommer närvara vid olika tillfällen. Nu imorse bad regeringen om att få lägga till punkten om Irlands kris sist på dagordningen. Anders Borg väntas presentera hur Sverige ska bidra med ett lån till Irland. Sverige väntas bidra med drygt 700 milj0ner euro, ungefär 7 miljarder kronor på ett totalt lån på 700-800 miljarder kr.

Man kan tycka att det borde vara rätt självklart att Sverige ska dra sitt strå till stacken när ett annat land hamnar i trångmål. Men jag kan inte komma ifrån att det är något som känns extremt fel med detta ”nödlån”. Den Irländska krisen är främst en finansiell kris. Irländska banker har lånat ut pengar hejvilt åt och höger och vänster. Nu börjar de få kreditproblem. Då är det nån annan som ska ta risken.

Den irländska krisen är också eurons kris. Pga av sin anslutning till EMU har inte den irländska ekonomin kunnat kylas ned med t ex lite högre ränta. Lågräntepolitiken och de fria kapitalflödena har gjort att krisen har kunnat förvärras och att den irländska staten har haft få verktyg för att få kontroll på ekonomin. Det var precis sådana här assymetriska effekter (den grekiska krisen är ju lite av Irlands motsats där man har haft stora behov av att stimulera ekonomin, men inte kunnat få göra det, bara för att ta ett ex) som vi EMU-motståndare varnade för. Nu ska vi gå in och rädda EMU-projektet.

Det är vi skattebetalare i form av ett lån på hundratals euro till de irländska bankerna. Varför ska vi skattebetalare bidra till ett system där privata banker gör megaprofiter, medan notan skickas till de europeiska staterna? Jag är inte motståndare till att hjälpa det irländska folket, men då vill jag först se ett ansvarstagande från de som ställt till krisen, nämligen spekulerande banker.

Ulla Andersson, Gustav Fridolin, Jonas Sjöstedt, Björn Elmbrant.

Bisfenol, Västsahara, matval

Jag har lämnat in några nya frågor och en interpellation.

Ett brett förbud mot bisfenol A
Vad är det egentligen som ska omfattas av miljöministerns förbud mot bisfenol A? Han säger olika saker vid olika tillfällen.

Regeringens insatser för Västsahara
Carl Bildt ämnar ju inte debattera Västsahara med mig förrän den 22 december. Då får han väl svara på en skriftlig fråga till att börja med. Marockos senaste våg av repression ska inte få passera med Sveriges tysta medgivande.

Interpellation:

Miljösmarta matval
Varför drar Sverige in livsmedelsverkets mycket kloka råd kring miljövänliga matval? Debatt mot Eskil Erlandsson den 7 december.

Låt våra samtal förbli privata

Läs gärna mitt debattinlägg i dagens Expressen om datalagringsdirektivet. Idag kl 13.00 debatterar jag mot justitieminister Beatrice Ask.

Låt våra samtal förbli privata
Expressen 2010-11-23
Vem vet var du befann sig igår? Din mobiltelefonoperatör vet det, och regeringen har precis föreslagit att operatörerna ska vara tvungna att bygga stora databaser över det. De ska också vara tvungna att hålla reda på vem du har epostat, och hur du brukar surfa på nätet. Är det rimligt att staten skaffar sig sådana register?

Den borgerliga regeringen har plötsligt fått bråttom att genomföra EUs datalagringsdirektiv. Redan i juli nästa år hoppas justitieminister Beatrice Ask att våra samtal och Internetsurfing kan börja registreras. Det är oacceptabelt. Därför har jag idag en debatt i riksdagen med henne.

Det här innebär en helt annan sorts övervakning än den som domstolar idag kan besluta om, och som är riktade specifikt mot personer som misstänks för brott. Precis som i FRA-frågan handlar det här om huruvida vi vill ha en övervakningsstat eller inte.

Sannolikt bryter datalagringsdirektivet mot artikel 8 i Europakonventionen, som ger oss en rätt till personlig korrespondens. Regeringen borde istället, med hänvisning till den ha vägrat att införa direktivet i svensk lag.

Vi i Vänsterpartiet vill istället ha en lag om allmän kommunikationshemlighet. Brevhemligheten ska vara utgångspunkten – inte tanken att staten ska ha insyn i allt.

Jens Holm, riksdagsledamot Vänsterpartiet

Köksväxter och miljöbilar

Mina två senaste frågor till regeringen.

2010-11-19 Effekter av supermiljöbilspremien, 2010/11:87
Till miljöminister Andreas Carlgren: För varje ny elbil som sätts ut på markaden betalar vi skattebetalare 40 000 kronor i ett rent bidrag till en redan rätt välbeställd bilköpare. Dessuotm innebär EUs bestämmelser att tre vanliga bilar kan släppas ut på marknaden för varje subventionerad miljöbil. Vad tänker miljöministern göra mot det?

2010-11-17 Registrering av köksväxter 2010/11:77
Till landsbygdsminister Eskil Erlandsson: Regeringens förslag riskerar att innebära stora ekonomiska pålagor för småodlare och gynna stora agri-businessföretag. Är det verkligen det som är meningen? Småodlarna och deras växter måste skyddas.

Svar på båda frågorna borde komma i mitten på nästa vecka.

Bildt negligerar riksdagen

Jag skickade in en interpellation till utrikesminister Carl Bildt om situationen i Västsahara. Läget är ju minst sagt akut. Massor av saharier har häktats, många har skadats och ett antal har till och med dött efter attacker av marockanska säkerhetsstyrkor. Carl Bildt säger inte ett knyst om Marockos ockupation och det våld man just nu bedriver.

Det är extremt upprörande. Men det är också upprörande att Carl Bildt uppenbarligen tycker det är viktigare att resa skytteltrafik mellan världens flygplatser än att ta sig till riksdagshuset och svara på de folkvaldas frågor. När en interpellation har skickats in ska statsrådet (Bildt i det här fallet) svara inom två veckor. Då ska man också få en debatt i kammaren. Jag skickade in min interpellation den 4 november. Nu har jag fått svar från Bildt. Han ämnar svara först den 22 december, mer än en månad för sent.

Med all respekt för Carl Bildt, men detta är inte att respektera riksdagens viktiga arbete. Även om Bildt säkert har en massa viktigt för sig på sina resor får det inte gå ut över samarbetet med riksdagen till denna utsträckning. Hur ska vi riksdagsledamöter kunna utkräva ansvar från vår regering i utrikesfrågor ifall den ansvarige ministern negligerar riksdagen?

Nedan Bildts svar till mig (eller här: Bildt svar 2010-11-16).

Meddelande om fördröjt svar på interpellation 2010/11:39 av Jens Holm (V) Regeringens insatser för Västsahara

Interpellationen kommer att besvaras onsdagen den 22 december 2010.
Skälet till dröjsmålet är möte med EU-nämnden samt utlandsresor.

Stockholm den 16 november 2010

Carl Bildt