Hammarby Sjöstad

Vi har just lanserat vårt handlingsprogram för Hammarby Sjöstad. Fler kommunala skolor och förskolor, däcka över Södra länken, tvärbana till Slussen och Sickla köpkvarter och fler billiga hyresrätter är några av våra förslag. Såvitt jag vet är vi det enda partiet som har ett lokalt program för Sjöstaden.

Läs det gärna nedan eller här: Vs handlingsprogram för Hammarby Sjöstad

Så här gör vi Sjöstaden ännu bättre
Vänsterpartiets handlingsprogram för Hammarby sjöstad

Vi gillar Hammarby sjöstad. Vattnet, närheten till Nackareservatet, ett stenkast från Sofo, möjligheter till vintersport när snön har fallit. Men det finns mycket som kan bli bättre i Sjöstaden. Vi är oroliga för vad fyra år till med borgerligt styre kan ställa till med. Låt oss berätta.


Fler skolor och förskolor
Hammarby sjöstad är ett av Stockholms barntätaste områden, men det finns alldeles för få skolor och förskolor här. Barngrupperna har växt och principen om max 15 barn per grupp gäller inte längre. Det här vill vi ändra på. Vänsterpartiet kommer att verka för att det öppnas fler kommunala förskolor och skolor i Sjöstaden. Vi vill också minska barngrupperna och återupprätta platsgarantin inom barnomsorgen.

Det kan också vara värt att komma ihåg att problemen inom barnomsorgen är en direkt följd av den borgerliga majoritetens politik. Genom att inte anslå tillräckliga resurser till barnomsorgen har barngrupperna och köerna växt. De borgerliga har inte heller planerat in kommunala skolor och förskolor i Sjöstaden, istället har de hoppats att privata alternativ ska etablera sig.

Vänsterpartiet välkomnar bygget av Lugnets skola. Men problemet är att skolan blir klar tidigast 2013. Den kommer dessutom inte att kunna ge plats för alla barn som vill ha en plats. För Vänsterpartiet är helt prioriterat att barnen inte ska tvingas resa runt till andra delar av staden för att gå i skolan, något som föreslagits. Vi vill därför finna en temporär plats för en skola tills att det finns tillräckligt med permanenta platser för alla barn i Sjöstaden.

Andelen tonåringar växer snabbt i Hammarby sjöstad. Det är trevligt. Men då krävs också att det planeras verksamheter för dessa ungdomar. Vi kommer att verka för fler fritidsverksamheter för ungdomar. Ungdomsgårdar, ny skateboardramp, lagliga graffitiväggar och mer idrottsverksamhet är några förslag från oss. Det är viktigt att allt detta tas fram i nära samarbete med Sjöstadens unga.

Förläng tvärbanan, mer båttrafik
Vi vill förlänga tvärbanan till Slussen och dra Värmdöleden i den tunnel där Saltsjöbanan nu går. Tyvärr avancerar frågan inte på grund av den borgerliga majoriteten i Värmdö kommun och i SLs styrelse. Vi vill också förlänga tvärbanan från den nuvarande ändhållplatsen vid Sickla Udde till Sickla Köpkvarter. I väntan på att spåren blir färdigbyggda måste busstrafiken förbättras med högre turtäthet och passning till Tvärbanans tidtabell.
Vänsterpartiet vill också bygga ut färjetrafiken till/från Hammarby Sjöstad med nya miljöfärjor och trafik till både Nybroplan och Djurgården året runt. SL-kortet ska gälla ombord och båtarna ska gå med hög turtäthet, minst en gång i halvtimmen sommartid.
Pengar finns för dessa satsningar eftersom vi har avsatt stora summor både till landstingets budget och till statens. De borgerliga partierna använder numera trängselavgifterna för att finansiera vägbyggen, vilket strider mot hela grundtanken med avgifterna. Det vill vi ändra på och se till att alla intäkter från trängselavgifterna kommer kollektivtrafiken tillgodo. Vänsterpartiet säger också bestämt nej till byggandet av Förbifart Stockholm. Vi vill istället lägga de 28 miljarder bygget väntas kosta på kollektivtrafiken.


Däcka över Södra länken
Den absoluta merparten av Södra länken går i tunnel. Etappen förbi Sjöstaden ligger emellertid i ytläge. Vi kommer att verka för att hela Södra länken däckas över. Med en överdäckning skapas enorma möjligheter att låta Sjöstaden växa samt skapa nya ytor för rekreation. Varför inte låta slalombacken växa till ett mindre alpint center vintertid och ge plats för annan idrotts- och friluftsverksamhet under sommarhalvåret?

Bostäder åt alla
Vi är hårda motståndare mot de borgerliga utförsäljningarna av allmännyttan. Under det borgerliga styret har drygt 18 000 hyresrätter sålts ut till underpris i Stockholms stad. Det försvårar möjligheterna att skapa ett blandat boende med människor från olika klasser och kulturer. Vänsterpartiet vill verka för fler billiga hyresrätter i Sjöstaden och att utförsäljningarna stoppas. Sjöstaden ska vara öppet för alla, inte bara de med stor plånbok.

Bibliotek, torghandel, livsmedelsbutiker
Vi vill också att Sjöstaden ska få bättre samhällsservice. Biblioteket behöver byggas ut snarast möjligt och få en separat barnavdelning. Det behövs fler livsmedelsbutiker, mer torghandel och vi skulle gärna se ett systembolag i Sjöstaden. Allt detta beslutas inte av politiker, men vi ska göra vad vi kan för att Sjöstaden ska bli en så levande stadsdel som möjligt med god samhällsservice.

Rösta på Vänsterpartiet
Vill du att Hammarby Sjöstad ska fortsätta att utvecklas? Vill du att vi öppnar fler kommunala skolor och förskolor och att vi satsar särskilt på barn och unga? Vill du att Sjöstaden ska utveckla sitt miljöarbete? Motsätter du dig privatiseringar och utförsäljningar. Ja, då borde Vänsterpartiet vara ditt val i höst.

Kontakta oss gärna:
Vi är alla kandidater för Vänsterpartiet på valbar plats till landstinget, stadshuset och riksdagen. Vi bor i Hammarby sjöstad.

Birgitta Sevefjord, kandidat till landstinget
tel: 070-737 41 17, birgitta.sevefjord@politik.sll.se
Claudia Jiménez Guala, kandidat till stadshuset
tel: 070-653 53 68, claudia.j.guala@gmail.com
Jens Holm, kandidat till riksdagen
tel: 076-847 03 28, jensholm13@gmail.com

www.stockholmsvanstern.se


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Hammarby Sjöstad”

  1. […] Ali Esbati, Jinge, Jens Holm, Alliansfritt, Jens Holm, Jonas Sjöstedt, Aron Etzler, […]