Media låter sig duperas om köttklistret

Jag har idag en debattartikel om köttklistret, media och den borgerliga regeringen på Second Opinion. Läs den där eller nedan.

Media låter sig duperas om köttklistret
Second Opinion

Med all rätt har en folkstorm väckts mot EU-beslutet att godkänna köttklister, d v s enzymet trombin, med vilket man kan foga ihop köttdelar till en större produkt. Att stora delar av den europeiska köttindustrin vill ha köttklistret är inte så konstigt. Med detta kan de bygga upp en marknad för produkter som idag inte håller måttet för att säljas.

Varför ska vi acceptera köttklister i livsmedel över huvudtaget? Vad har konsumenterna att vinna på att det kommer ännu en produkt vars innehåll de inte har en aning om?

Det finns också ett klassperspektiv i detta. Med trombinet ökar möjligheterna att föra ut suspekta ingredienser i stor skala. Ihopklistrat kött kommer inte bli något finkött, utan snarare en slutprodukt av en massa slask som ingen annan vill ha. Klisterköttet blir alltså en billig produkt. Regeringen säger att klistret ska märkas så att de som äcklas av det ska kunna välja bort det.Hög- och medelinkomsttagarna kommer alltså att kunna rata ihoplimmat kött, medan låginkomsttagare för köpa det med dåligt samvete.

Köttklister och skräpkött kommer bara leda till en ännu högre konsumtion av animalier än idag.  Detta i en tid när vi borde kraftigt minska konsumtionen eller helt avstå från köttet.

Media har totalt missat att utkräva ett politiskt ansvar för accepterandet av köttklistret. I inslag efter inslag har tjänstemän fått gå ut och försvara beslutet. Regeringen och jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) har kommit enkelt undan. Beslutet togs den 8 februari i EU-kommissionens kommitté för djurhälsa och livsmedelskedjan, SKLD. I kommittén samlas vanligen tjänstemän från respektive medlemsland. För Sveriges del tjänstemän från Livsmedelsverket. Men besluten är helt politiska. Tjänstemännen har med sig tydliga instruktioner från sina respektive regeringar. Det är med hjälp av dessa instruktioner de väljer att stödja eller förkasta ett beslut.

Den svenska instruktionen var ett glasklart ja till köttklistret: ”Förslag till svensk ståndpunkt: SE föreslås stödja kommissionens förslag.” [SE är förkortning för Sverige] (ur jordbruksdepartementets röstinstruktion inför mötet med SKLD, 8/2-10).

Sverige röstade alltså ja till köttklistret. Ja-rösten var alltså sprungen ur instruktionen från Eskil Erlandsson och jordbruksdepartementet. En majoritet av länderna röstade som Sverige, men exempelvis vårt grannland Danmark valde att inte ge sitt stöd till köttklistret. Det är tröttsamt att media i en så kontroversiell fråga som denna nöjer sig med kommentarer från tjänstemän. Ytterst sällan har man krävt svar från en ansvarig politiker. Hade det exempelvis inte varit intressant att veta varför Danmark kunde motsätta sig beslutet, men inte Sverige?

Det här är tyvärr symptomatiskt för politik på EU-nivå. När allt mer av besluten fattas långt bort från hemmaplan blir det svårare att granska. Ett annat exempel är vår regerings aktiva stöd till höjningar av exportbidrag. Alla svenska regeringar, S-märkta som den nuvarande borgerliga, har varit motståndare till exportbidragen som leder till dumpning av jordbruksprodukter i länder utanför EU. Ändå har vår borgerliga regering röstat för höjningar vid inte mindre än fem gånger sedan de kom till makten. Danmark har däremot alltid röstat för minskningar av exportbidragen. De få gånger media har rapporterat om besluten av de, precis som i köttklisterfrågan, nöjt sig med en kommentar från en tjänsteman istället för ansvarig politiker.

Det här är en medveten strategi från regeringen. I kontroversiella frågor skickas tjänstemän ut, i de positiva tar ministrarna åt sig av äran. Den stora frågan är varför media går på den enkla finten. Ska kritisk granskning av politiska beslut upphöra vid Sveriges gräns? Det verkar tyvärr inte bättre.

Men det finns tid för bättring. Frågan om köttklister ska slutgiltligen behandlas i EUs ministerråd. Vi får hoppas att media inte låter sig duperas av regeringen än en gång.

Jens Holm (V), EU-parlamentariker 2006-2009


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

2 svar till ”Media låter sig duperas om köttklistret”

  1. […] den svenska köttindustrin. Trots det har jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) verkat för att köttklister ska införas på EU-nivå. Vårt grannlands Danmark emotsatte sig däremot beslutet. Man kan fråga sig […]

  2. […] Ett av mina tidigare inlägg. […]