Regeringen vill inte folkbilda om klimatet

Jag tillhör en av många som har uppskattat Naturvårdsverkets idoga och seriösa informationsarbete i klimatfrågan. Jag får det utmärkta nyhetsbrevet Senaste nytt om klimat (gratis prenumeration för alla som vill) dagligen och jag läser med stort intresse de intressanta, och helt unika, klimatrapporterna som myndigheten tar fram (se t ex den senaste om klimat och genus). Naturvårdsverket har helt enkelt gjort det som ledande forskare uppmanar oss att göra: folkbilda i klimatfrågan.

Men nu kan det vara slut på detta. Vår snåla högerregering har nämligen beslutat att strypa de blygsamma 15 miljoner kronor som Naturvårdsverket årligen förfogat över för att informera om klimatet. I det senaste regleringsbrevet har regeringen nämligen lyft bort uppdraget att informera om klimatet.

Här finns regleringsbrevet för 2009 och här är det för 2010. Jämför gärna själv! I kapitlet ”Villkor för anslag 34:10” (långt ned i brevet) kunde man tidigare läsa:
”Anslagsposten får även användas för att sprida och tillgängliggöra fakta i klimatfrågan, särskilt kunskap om klimatfrågans problem och lösningar samt frågor kring klimat och sårbarhet, inom Naturvårdsverkets verksamhetsområde. Medlen får användas för att sprida svenska erfarenheter internationellt.”

I det nya regleringsbrevet är detta borttaget. Inget mer nyhetsbrev, inga fler forskarrapporter, ingen mer folkbildning kring vår tids viktigaste fråga… Min partikamrat Wiwi-Anne Johansson har nu tagit upp frågan med miljöminister Andreas Carlgren.

Räkna med att detta är något som de Rödgröna kommer råda bot på!


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Regeringen vill inte folkbilda om klimatet”

  1. […] är, som jag har berättat tidigare, att regeringen i sitt nya regleringsbrev till Naturvårdsverket har tagit bort uppdraget […]