Köp Saab

Rapporteringen om Saab börjar bli tröttsam. Ena stunden ska företaget läggas ned, i den andra finns det en räddning. Inte minst lider man med de tusentals anställda på företaget samt de anställda bland underleverantörerna. Det är märkligt att vår regering kommer så enkelt undan. Deras argument att det är General Motors ansvar kan övertygande. Att pumpa in våra skattepengar i företaget utan att direkt veta vad vi får tillbaka är ingen bra idé.

Men jag förvånas över att så få diskuterar möjligheterna med att ta över Saab, att förstatliga det. I offentlig ägo får vi ju något tillbaka: ett välkänt varumärke och ett toppmodernt företag med extremt hög kompetens och effektivitet. Det är för dyrt, skulle man kunna invända. Men är det det? GMs prislapp på Saab lär vara tre miljarder kronor. Inte särskilt mycket om man sätter det i relation till vad svenska staten förfogar över. Vid utförsäljningen av Vin och sprit (vilken jag förvisso motsatte mig) fick man in 55 miljarder kronor. Saab skulle alltså kosta nästan bara en tjugondel av prislappen på det statliga spritmonopolet.

En följdfråga är förstås vad vi ska ha Saab till. Självklart ska företaget inte fortsätta som hittills, att producera stora och törstiga bilar. Ett gemensamt ägt Saab skulle ha som huvuduppgift att ta fram miljövänliga bilar drivna på el, i framtiden kanske vätgas. Ett gemensamt ägt Saab skulle kunna ha en styrelse med representanter från facket, konsumentintressen, klimatforskare och andra.

Ett nationaliserande av Saab osar unken kommunism, tycker kanske vissa. Nej, det är att ta ansvar för klimatet och de anställda. Det är egentligen konstigt att detta diskuteras så lite i Sverige. Nere på kontinenten är det snarare en självklarhet med offentligt stöd till bilindustrin (något som jag tycker är fel om man inte ställer motkrav, eller kräver ägandeandel. VW är intressant, som delvis delägt av delstaten Niedersachen).

Glöm inte heller att världens största bilföretag, självaste General Motors, ägs till 60 procent av den amerikanska staten.

Kan Obama, kan vi. Köp Saab!


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Köp Saab”

  1. […] hade varit om regeringen hade vågat hosta upp hela summan och köpt företaget. Det hade inte heller varit gratis, drygt tre miljarder kr skulle det ha kostat. Men då skulle vi […]