Klimatförtroende – vi kan bättre

PR-byrån Westander har för andra gången gjort en opinionsundersökning om svenskarnas förtroende för partierna i klimatfrågan. Denna gång, liksom den förra (i september) toppar Miljöpartiet. Grattis till MP! De andra partierna kommer långt nedanför. Endast 2 procent har störst förtroende för Vänsterpartiet i klimatfrågor. Resultatet får mig att göra följande reflektioner:

1. Katastrofalt resultat för V. Med tanke på den ambitiösa klimatpolitik vi driver så borde svenskarna ranka oss mycket högre. Man kan fråga sig varför. Jag tror inte att det har så mycket med vår klimatpolitik i sig att göra som det allmänt låga förtroendet för vårt parti. Folk är helt enkelt ovana med att se våra visioner omsättas i konkret politik när det verkligen gäller. Det är bara att överbevisa dem!

2. Vs låga resultat har också att göra med att många av Vs väljare också ligger nära MP. Frågan som ställdes var: ”Vilket parti känner du störst förtroende för när det gäller klimatfrågor?”  För många V- och S-väljare ligger det nog nära till hands att svara MP. Om frågan hade ställts: ”Har du högt förtroende för X parti i klimatfrågor?”, d v s om inte partierna ställs emot varandra hade nog V klättrat betydligt mycket högre. Man ser också på sista sidan i undersökningsdokumentet att även bland Vs väljare rankar man MP (42 procent) högre än V (29 procent) i klimatfrågor. Bland MPs väljare säger hela 94 procent att man har högst förtroende för MP i klimatfrågor.

3. Överlag låga resultat för alla partier. Endast MP hamnar någolunda högt, 40 procent känner störst förtroende för dem.

4. En mycket stor andel tveksamma. Hela 33 procent svarade ”vet ej” i undersökningen.

Westander ska fortsätta att pejla opinionen i klimatfrågan. Ska bli intressant att följa.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Klimatförtroende – vi kan bättre”

  1. […] Jens Holm gör viktiga reflektioner. 1 Vi borde kunna bättre, 2 frågan gällde vilket parti man har störst förtroende för. Mest intressant för oss hade varit att få reda på hur stort förtroendet för vår klimatpolitik svenska folket har. […]