Frys handelsavtalet med Israel

Israels bombningar av Gaza fortsätter. Det är förfärligt. EU är medskyldigt i detta. Genom att ge Israel ett av de mest förmånliga handelsavtalen och att nu fördjupa detta ännu mer belönar man en krigisk ockupationsmakt. Oacceptabelt!

Sverige och EU skulle kunna stoppa Israels dödande. Om EU bara hotade med att häva frihandelsavtalet är jag övertygad om att Israel skulle stoppa bombningarna. EU är Israels främsta handelspartner och i det s k associationsavtalets inledning finns krav på att Israel måste respektera mänskliga rättigheter för att avtalet ska gälla. Att detta nu har kränkts är mer uppenbart än någonsin.

Hittills har EU varit ovilligt att använda handelsavtalets människorättsklausuler. Mot andra länder har man däremot agerat, exempelvis Uzbekistan 2005. Problemet med Israel är att det inte finns något medlemsland i EU som driver att handelsavtalet ska frysas. Sverige skulle göra det, och därmed vidta konkret politisk handling mot Israels våld.

Stoppa Israels bombningar. Använd handelsavtalet!

Statement on police atrocities in Indonesia

Stockholm, December 20, 2008

I hereby express my outrage against the atrocities committed by police
forces in Suluk Bongkal, Riau, Indonesia. On December 18, 2008 a group
farmers were attacked by a large group of police and hired thugs. Gun
shots and teargas were fired against the farmers. Two helicopters were
used in the attack, and there are reports that napalm was used in the
attack.

The farmers of Suluk Bongkal were evicted and made landless in 1997, as
the lands to which legally they inhabited and cultivated were transferred
to the Arara Abadi corporation in a highly corrupt fashion. Since 2007
the farmers, organized in the Riau Peasants Union (STR) have reclaimed
the lands that were stolen from them.

The December 18 attack was one in a series of attempts to break the
resolve of struggle of the Suluk Bongkal peasants. Putri, a 2-year old
child was killed in the attack. 700 houses have been burnt, 200 peasants
have been arrested and another 400 are hiding in the surrounding forests.

The December 18 attack has to be condemned, grave violations of human
rights were committed. The European Union and European governments have
to convey to the Indonesian government that this form of repression and
atrocities cannot be tolerated. Internationally, the support needs to be
mobilized in support of the Riau Peasant Union and the demand for
immediate release of all detainees.

In solidarity,

Jens Holm
Member of the European Parliament
http://www.jensholm.se/english

Norsk seger mot alkoholreklam

Det senaste nyhetsbrevet från Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor rapporterar att det norska förbudet mot alkoholreklam står sig mot EFTA-domstolen. Dessvärre gäller inte detsamma för Sverige som är EU-anslutet. Sedan maj 2003 är det fritt fram för alkoholreklam under 15 procent i Sverige. Alkoholkonsumtionen i Sverige har gått upp med över 30 procent sedan Sverige blev EU-anslutet. Möjligheterna att stärka folkhälsan är större utanför EU.

Från nyhetsbrevet:
”Den norska Tidskriften Vinforum förlorade nyligen i lagmannsretten i en dom om det norska förbudet mot alkoholreklam. Lagmannsretten slog fast att det norska reklamförbudet för alkohol inte står i strid med EØS-avtalet. Förbudet gör ändå undantag för reklam i branschtidskrifter riktade till importörer och tidskrifter tryckta i utlandet.

För att pröva lagstiftningen tog tidskriften Vinforum in flera annonser med vinreklam i december 2003. Enligt ett beslut av EFTA-domstolen i februari år 2005 är reklamförbudet OK och strider inte mot EØS-avtalet. Nu har också den inhemska lagmannsretten slagit fast att det finns tillräckligt goda grunder för reklamförbudet och att det därför inte står i strid med EØS-avtalet.”

Läs hela nyhetsbrevet: slan.pdf

Klimatkuppen igår

Igår röstade EU-parlamentet igenom klimatpaketet. En bortglömd händelse som utspelade sig igår är den kupp som de två största partigrupperna, konservativa EPP och sossarna PSE, lyckades genomföra. Så här gick det till (läs också mitt inlägg i Europaportalen):
Som bekant var vissa delar av klimatpaketet riktigt dåliga. Utsläppskraven på personbilar urholkades och den största delen av EUs utsläppsminskningar kan nu göras i andra länder. För att råda bot på just dessa problem hade jag och flera andra lagt ändringsförslag. Omröstningen skulle börja kl 11.30. Kl 11.10 – alltså 20 minuter innan – får jag beskedet att de två stora partigrupperna (konservativa EPP och sossarna PSE) har beslutat alla ändringsförslag automatiskt ska falla om kompromisserna på respektive del av klimatpaketet röstas igenom. Detta skulle innebära att vi inte kunde ta ställning till t ex mitt och vänstergruppens krav på att max 50 procent av minskningarna för göras i utvecklingsländer och/eller att utsläppskravet för personbilar på 95 gram till 2020 skulle bli bindande (och inte som nu en till icke-förpliktigande önskan).

Man kan fråga sig vad EPP och PSE hade för intresse i att inte låta dessa ändringsförslag komma upp i dagen? Jag tror på två svar:
1. Om något att dessa ändringsförslag skulle ha gått igenom skulle överenskommelsen med ministerrådet ha förändrats, och därmed äventyras. Det är den välvilliga tolkningen. Den mer troliga är:
2. Flera av ändringsförslagen skulle vara känsliga att rösta emot för, särskilt, socialdemokraterna, som ex vis ville ha mer av minskningsåtgärder på hemmaplan och hårdare krav på bilindustrin. Om de kommer upp till omröstning måste de ta ställning och röstar de emot kommer väljarna att se det i den snart stundande valrörelsen.

I vilket fall som helst är det en demokratisk rättighet att kunna lägga ändringsförslag och sedan få rösta på dessa. Återigen har de två största partigrupperna visat sin arrogans inför demokratin. I egenskap av att vara störst kan de göra som de vill. Det är en förfärlig och maktfullkomlig inställning. Tyvärr är det inte första gången de sätter demokratin ur spel. De svenska ledamöter (sossarna, moderaterna och kd) som ingår i dessa grupper borde kräva ett slut på detta. Det är det minsta man kan begära.

P S Min protest mot denna kupp (anförande i ordningsfråga, något som är ovanligt, skrolla fram till Holm Jens och mitt anförande från 17/12).

EU:s klimatpaket vattnas ur

Vi har just röstat i EU-parlamentet om EUs klimatpaket. Tyvärr blev det kraftigt urvattnat. Vissa delar (två av sex) så dåliga att vi var tvugna att rösta emot. EU i ett nötskal, med andra ord.

De ändringsförslag som jag och GUE lagt (om begränsning av CDM-projekt och skärpning av utsläppskraven för personbilar) samt en mängd andra ändringsförslag fick vi helt enkelt inte rösta om. Det var EPP och PSE som beslutade det 30 min innan omröstningen. Vi andra protesterade, men förgäves. Helt odemokratiskt och katastrofalt illa gjort. De hade kunnat gjort ett dåligt resultat mindre illa.

Se nedan mitt pressmeddelande.

2008-12-17

EU:s klimatpaket vattnas ur
EU-parlamentet röstade idag ja till EU:s så kallade klimatpaket. Paketet innehåller sex separata delar, bland annat utsläppshandel, bilutsläpp och hur mycket varje medlemsland måste minska sina utsläpp till 2020. Vissa delar av åtgärdspaketet har dock vattnats ut så mycket att vänsterpartiet inte kunde stödja dem.

Det innebär att överenskommelsen mellan ministerrådet och EU-parlamentet håller. Det betyder också att EU kommer att ha med sig en samling beslutade klimatåtgärder när hela världens ledare samlas i Köpenhamn i december 2009 för att besluta om en fortsättning på Kyotoavtalet.
 
– Det är bra att EU nu har ett åtgärdspaket för klimatet, men det här är långt från vad som behövs, säger Jens Holm (v), EU-parlamentariker. Nu ser vi resultatet av industrins och konservativa länders påtryckningar. Det mesta återstår att göra, fortsätter Holm.
 
– Det är förfärligt att mer än hälften av EU:s klimatåtgärder läggs över till utvecklingsländer, och att den svenska regeringen varit drivande bakom denna klimatsmitning, säger Jens Holm.
 
Klimatpaketet består av sex delar:
* ETS, utsläppshandeln. Detta är den viktigaste delen, två tredjedelar av EU:s minskningsåtagande ligger här. Andelen utsläppsrätter som auktioneras ut ska öka successivt.
* Ansvarsfördelning. EU-ländernas olika minskningsåtaganden. Före detta öststater får släppa ut mer. Sverige måste minska utsläppen med 17 procent. Hela 66 procent av åtagandena får genomföras i utvecklingsländer.
* Förnyelsebara energikällor. 20 procent av energin i EU ska komma från förnyelsebara energikällor år 2020.
* CCS, lagring av koldioxid.
* Utsläppskrav på bilar.Ursprungligen max 120 gram per kilometer till 2012. Kraftigt uppluckrat med låga böter, kryphål, och bara 65 procent av bilflottan ska omfattas 2012.
* Bränslekvalitet. Hårdare krav på diesel och bensin. 2020 ska utsläppen av växthusgaser ha minskat med sex procent.
 
Vänsterpartiet röstade för delarna om utsläppshandel, förnyelsebara energikällor, koldioxidlagring och bränslekvalitet. Vänsterpartiet röstade dock nej till delarna om bilutsläpp och ansvarsfördelning, eftersom dessa åtgärder försvagats oacceptabelt.
 
För mer information, kontakta:
Jens Holm (v), EU-parlamentariker, svensk mobil: 0768 470 328
Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79
Hemsida: www.vguengl.org (foton finns i ”Pressrummet”)

Handelsavtal med Marocko, vad händer med Västsahara?

För en tid sedan frågade jag och Eva-Britt EU-kommissionen varför EU fördjupar samarbetet med Marocko samtidigt som Marocko ockuperar Västsahara. Nu har vi fått svar från  kommissionär Benita Ferrero-Waldner. Hon lovar att handelsavtalet inte ska få omfatta Västsahara. Det är förstås bra, men det är fortfarande helt oacceptabelt att EU belönar Marocko genom ett ”fördjupat samarbete” samtidigt som landet ockuperar Västsahara.

Läs vår fråga:vsahara_marocko_eu_frHolm.doc
Läs svaret:vsahara_marocko_eu_svar2008-12-16.doc

En tidigare fråga från mig och Eva-Britt (vi fick ett svar, men tyvärr inte elektroniskt).