1 maj

1 maj närmar sig med stormsteg. Se vad vänsterpartiet gör där du bor.

Själv ska jag till Eskilstuna och Västerås och tala.

Eskilstuna
Samling på Järntorget i Nyfors 11.00. Där talar kommunalråd Eila Clarstedt. Demonstrationståget avgår 11.30. Vi går Nyforsgatan genom Nyfors, svänger av på Källgatan, går under järnvägen, fortsätter Västermarksgatan till centralstationen, går nedför Drottninggatan och sedan till Rademachersmedjorna.
Tal och familjefest i Rademachersmedjorna från 12.30. På scenen tal av Jens Holm, EU-parlamentariker och Nooshi Dadgostar från Ung Vänsters förbundsstyrelse. En afghansk dansgrupp framträder och vi får lyssna till och roas av den feminsistiska teater- och musikgruppen Lacrimosa.

Västerås
Samling 14.00 på Fiskartorget. 14.30 är det avmarsch mot Djäkneberget. Väl uppe på Djäkneberget blir det tal av bl.a. Jens Holm, vänsterpartistisk EU-parlamentariker, Ulla Hoffman, ordförande för Fristadsfonden och vinnare av priset ”årets kurdvän”. Det blir också musik och annan underhållning.

Nej-sidan växer i Irland

Med sju veckor kvar till folkomröstningen om Lissabonfördraget går Nej-sidan fram stort i den senaste opinionsundersökningen i Irland. Ja-sidan, som stöds av det ekonomiska etablissemanget, regeringen och de större partierna, visar en kraftig nedgång.

Ja har gått ned från 43 i februari till 35 procent idag.
Nej har gått från tidigare 24 till 31 procent.
Osäkra är som tidigare en stor andel, 34 procent.

Irland röstade nej till Nicefördraget 2001. Man kan göra det igen. Please do so!

Ingen CO2-skatt

Bad, bad news: För några timmar sedan röstade EU-parlamentet ned mitt förslag om en koldioxidskatt. Röstsiffrorna blev: 196 för (främst vänstergruppen, de gröna och sossarna), 333 mot (högerpartierna) och fyra som avstod. Trist. De åligger nu motståndarna att presentera något effektivare. Handelssystemet har ju hittills inte fungerat.

Däremot gick mitt förslag på bränsleskatt för flygindustrin och avgifter på flygets kväveoxidutsläpp igenom (§42). Jag hade också föreslagit en uppstramning av de s k flexibla mekanismerna i EUs handelssystem med utsläppsrätter (slutet av §39).

Jag klistrar in de formuleringarna nedan. Läs mitt anförande samt hela förslaget till rapporten (där alltså det om CO2-skatt har stryktits, i övrigt är den nästan intakt) i mitt tidigare inlägg.

42. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att luftfartsverksamhet ska ingå i EU:s system för handel med utsläppsrätter, men anser att parallella och kompletterande åtgärder, som skatt på flygbensin och avgifter på kväveoxidutsläpp, behövs för att ta itu med sektorns effekter på klimatförändringarna.

39. Europaparlamentet betonar därför det brådskande behovet av en översyn av EU:s system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser för att på ett effektivt sätt ta itu med de brister man erfarit under försöksperioden, bland annat de oväntade vinster företagen fått på grund av de tillgångar de förvärvat vid tilldelningen av de kostnadsfria koldioxidkvoterna (exempelvis de stora elproducenterna). Parlamentet betonar det starka stöd principen förorenaren betalar har i EU:s strategi för hållbar utveckling som innebär att EU:s system för handel med utsläppsrätter i första hand bör grunda sig på utauktionering på utsläppsrätter och ett totalt tak som överensstämmer med EU:s mål med utsläppsminskningar på 30 procent till 2020, inbegripet kvantitativa begränsningar och kvalitativa krav på användningen av projektcertifikat från mekanismen för ren utveckling/gemensamt genomförande (CDM/JI).

EU stiftar lagar som aldrig förr

Ett argument för EUs konstitution, Lissabonfördraget är att det skulle vara så svårt att stifta lagar nu när EU har så många medlemsländer, 27 stycken. Men hur är det egentligen med den saken? Jag frågade EU-kommissionen hur många direktiv och förordningar (det är så lagarna kallas på EU-nivå) som stiftats de senaste tio åren (alltså när EU15 blev EU27). Nu har jag fått svaret: EU stiftar lagar i exakt samma hastighet som förr. Se tabellen nedan.

 beslut_eu1998_2007.gif
EU stiftar lagar som aldrig förr. Flest antar icke-folkvalda EU-kommissionen.
För bättre kvalitet på tabellen, se dokument nedan.

Det är alltså som José Manuel Barroso svarar mig (mina fetningar):

”Tabellen visar att perioden präglas av kontinuitet, vilket också framgår av det diagram som finns i bilagan. Under tioårsperioden skedde ingen betydande förändring av antalet förordningar och direktiv antagna av kommissionen eller av rådet och Europaparlamentet.”

Klockrent! Ett av EU-minister Cecilia Malmströms (fp) starkaste argument för Lissabonfördraget har därmed desarmerats av EU-kommissionens ordförande. Man tackar…

Det som också är mycket anmärkningsvärt är att tjänstemannaorganisationen EU-kommissionen utfärdar långt fler lagar än vad EU-parlamentet och ministerrådet gör. Vad säger statsvetarna om det?

Tabellen ovan och allt annat finns att läsa i dokumenten nedan.

Läs mer:
Min fråga till EU-kommissionen: beslut_eu_fr.doc
José Manuel Barrosos svar: beslut_eu_svar_barroso.doc
Bilaga där tabellen är med: beslut_eu_svar_annex.doc

Grattis Paraguay!

lugo_kampanj.jpg

Fernando Lugo, befrielseteolog och f d biskop, blir nu Paraguays nye president. Valet avgjordes igår. Vänstervinden består i Latinamerika. Något värt att fira!

Lugo har lett en koalition: Alianza Patriótica por el Cambio (APC), som har brutit Coloradopartiets långa maktmonopol.

Hoppas att Lugo kommer till EU-parlamentet snart. Han var på väg för några månader sedan, men kunde tillslut inte komma.

Se hela valresultatet.

 lugo.jpg
Fotot härifrån.