Etikett: Östersjön

 • Debatter om miljömålen och Östersjön

  Här kan du se dagens debatter mellan mig och miljöminister Karolina Skog om hur alla miljömål ska kunna nås samt den akuta miljösituationen i Östersjön. Här ser du debatten om miljömålen. Här ser du debatten om Östersjön. Nedan mina interpellationer som låg till grund för debatterna. Åtgärder för att nå miljömålen Interpellation 2017/18:490 av Jens…

 • Rädda Östersjön

  Hög tid för mer aktiva politiska åtgärder för att rädda Östersjön, kanske världens mest förorenade hav. Inget av de nio Östersjöländerna är i fas med överenskommelserna inom samarbetet Helcom, inte heller Sverige. Mycket mer måste alltså göras för att rädda Östersjön. På fredag 18 maj kommer jag debattera detta med miljöminister Karolina Skog. Läs min…

 • Värna Östersjön och fisken som lever där

  Regeringen har dessvärre gått med på fiskekvoter som innebär att tusentals ton mer torsk kommer att kunna fiskas i Östersjön än vad som först var föreslagit av EU-kommissionen. När vi förhandlade med regeringen förra veckan om detta i EU-nämnden lovade regeringen att man skulle följa EU-kommissionens förslag som skulle innebära näst intill ett totalstopp för…

 • Rädda Östersjön – mer måste göras

  Igår debatterade jag med miljöminister Karolina Skog om tillståndet för miljön i Östersjön. Läget är akut. Algblomningen kommer tidigare i år än någonsin och antalet döda bottnar fortsätter att vara stort. Det är hoppfullt att en del åtgärder för att minska övergödningen har gett resultat, men det räcker inte, mer måste göras. Några av de saker…

 • Miljötillståndet i Östersjön

  Snart är vi där igen med algblomningar som kletar igen stränder och stora havsområden. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och mycket mer måste göras för att vi ska få levande bottnar, fiskbestånd i balans, minskad övergödning – kort och gott ett Östersjön som mår bra. Därför kräver jag åtgärder från regeringen. Se…

 • Minskad köttkonsumtion – en del av livsmedelsstrategin?

  För en dryg vecka sedan frågade jag infrastrukturminister (som också har ansvar för regeringens s k marina strategi) Anna Johansson om hon var beredd att verka för minskad köttkonsumtion. Detta med anledning av en rapport från Havsmiljöinstitutet som pekade på hur vår ökande köttkonsumtion förvärrar övergödningen av Östersjön och att åtgärder för en minskning av konsumtionen…