Etikett: miljöskadliga subventioner

 • Utfasningsplan för miljöskadliga subventioner

  I Sverige subventioneras miljöskadlig verksamhet med mångmiljardbelopp. Naturskyddsföreningen uppskattar de klimatskadliga subventionerna till 30 miljarder kronor årligen i Sverige. Samtidigt håller Sverige en hög profil i internationella sammanhang och kräver att andra länder ska fasa ut sina subventioner till det som smutsar ned. Men var finns planen för en utfasning här hemma? Jag kräver nu…

 • Avskaffa de klimatskadliga subventionerna

  Som den trogne läsaren av denna blogg är bekant med har jag många gånger tagit upp problemet med miljöskadliga subventioner. Idag frågade jag klimatminister Isabella Lövin (MP) om regeringen tänkte anta en handlingsplan för att fasa ut de klimatskadliga subventionerna. Detta med anledning av den intressanta rapporten av Naturskyddsföreningen ”Avskaffa klimatskadliga subventioner” som presenterats idag.…

 • Ska EUs pengarullning till kött och mjölk fortsätta?

  Reklampengar för ökad kött- och mjölkkonsumtion, lager med kött och mjölk (betalt med offentliga medel), exportsubventioner till andra länder och ett europeiskt köttinstitut finansierat med offentliga medel. Är det så här vi ska spendera EUs gemensamma pengar? EU tycker det. Borde inte resurserna istället läggas på minskad konsumtion av animaliska livsmedel och mer pengar till…

 • Biologisk mångfald – tal

  Idag har vi i riksdagens kammare debatterat biologisk mångfald. Nedan mitt anförande.   Biologisk mångfald, MJU11, tal riksdagen Vi människor är helt beroende av naturen och den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är inte bara något vi uppnår genom att hägna in naturen och skydda de arter och biotoper som finns därinnanför. Än viktigare är att…