Etikett: hållbar mat

  • Köttnormen bruten – vad gör politiken?

    Det är glädjande att så många vill äta mer vegetariskt och mindre kött. Enligt den här opinionsundersökningen tänker var tredje svensk skära ned på sin köttkonsumtion de kommande åren. Och enligt Axfood äter nästan varannan svensk vegetariskt en eller flera gånger i veckan. Det här är bara två i raden av undersökningar som visar på…

  • Inte hållbart med hög köttkonsumtion

    Jag och Håkan Svenneling skriver på Dagens Nyheter debatt idag om regeringens kommande livsmedelsstrategi. Vi hoppas på en bättre dialog från regeringens sida och framför allt en strategi för mer hålbars livsmedel i Sverige och en minskad köttkonsumtion. Vårt inlägg är ett svar till Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl, vars inlägg vi i stort delar. Läs…

  • Minskad köttkonsumtion – en del av livsmedelsstrategin?

    För en dryg vecka sedan frågade jag infrastrukturminister (som också har ansvar för regeringens s k marina strategi) Anna Johansson om hon var beredd att verka för minskad köttkonsumtion. Detta med anledning av en rapport från Havsmiljöinstitutet som pekade på hur vår ökande köttkonsumtion förvärrar övergödningen av Östersjön och att åtgärder för en minskning av konsumtionen…