Etikett: anförande

 • Omställningen av transportsektorn

  Idag arrangerade trafikutskottet en utfrågning om hur transportsektorn ska uppnå målet om minskade utsläpp med 70 procent till senast 2030. Mycket mer måste göras för att vi ska uppnå det målet. Du kan se hela utfrågningen här. Nedan och som pdf mitt inledningsanförande. 2022-06-09 Klimatmålet måste nåsOffentlig utfrågning om transportsektorns klimatmålJens Holm (V), ordförande trafikutskottetHjärtligt…

 • Järnvägen är ett system

  Idag har vi debatterat järnvägspolitik. Läs mitt anförande nedan. Läs betänkandet här samt länk till debatten. JärnvägDet här är ett stort betänkande som handlar om att EUs s k fjärde järnvägspaket ska implementeras i svensk rätt. Men det mesta är redan genomfört sedan tidigare i Sverige varför betänkandet i sig inte kommer att få så…

 • Hållbar och rättvis infrastrukturpolitik

  Igår debatterade vi regeringens förslag till infrastrukturproposition. Det behövs ökade investeringar i främst järnväg och cykelinfrastruktur och underhållet måste bli bättre. Vänsterpartiet satsa därför mest pengar av alla partier med 170 miljarder kronor MER än regeringen på hållbara infrastrukturinvesteringar för perioden 2022-2033. Vi kräver också en infrastrukturplanering i linje med vårt klimatmål för transportsektorn, minskade…

 • Anförande luftfart

  Idag debatterar vi luftfart, d v s flyg, i riksdagen. Självklart ska vi minska flygandet och avveckla vissa flygplatser såsom Bromma flygplats. Läs mitt anförande nedan. 2021-06-02 Luftfart, anförande Att frakta personer eller gods med flygplan är det snabbaste transportsättet för längre sträckor. Att flyga möjliggör möten mellan människor från världens alla länder. Det är…

 • Tio reformer för ökad cykling

  Idag debatterar vi cykelfrågor i riksdagen. Mitt anförande kan du läsa nedan. Tio reformer för ökad cyklingAtt cykla är fantastiskt ur alla aspekter; inga utsläpp av växthusgaser, inget buller, minimal risk för smittspridning och den bättre hälsan får man på köpet. Det finns därför många goda skäl till att samhället ska främja en ökad cykling.…

 • Nu räddas 100 000 chaufförer

  Vi har idag debatterat förlängning av yrkeskompetensbevis. Se mitt anförande nedan. 2021-01-20 Nu räddas 100 000 chaufförer Sedan ungefär tio år tillbaka krävs förutom körkort ett en särskild behörighet för att köra person- och godstransporter med buss och lastbil, ett s k yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbevisen måste förnyas vart femte år i form av en särskild utbildning och…