SJ hela Sveriges tågbolag

Igår talade jag på SJs årsstämma. SJ är ju ett helägd statligt bolag. Det är bra, då har vi politiker möjlighet att påverka verksamheten. Ökat järnvägsresande är helt avgörande för att vi ska nå våra klimatmål. Och det är positivt att så många vill resa med tåg och att SJ är beredda att svara upp mot dessa förväntningar. SJ har nu investerat många miljarder i upprustning och inköp av nya tåg, man startar nya tåglinjer, moderniserar och förbättrar.

Det senaste är nattågslinjen Stockholm – Hamburg, vars biljettförsäljning startade igår när jag och SJs VDs Monica Lingegård formellt brände av konfettin. Det är också mycket bra att SJ kör fler tåg än det som staten upphandlat, de kommer köra alla dagar om året och inte bara i lågtrafik så som upphandlingen dumt nog hade begränsat. Dessvärre går inte nattågen hela vägen till Bryssel, såsom det var tänkt. Det var EUs konkurrensregler som satte stopp för det (trafiken är ju tekniskt sett subventionerad eftersom staten har upphandlat). Vill vi ha mer nattåg i Europa måste EUs stelbenta statsstödsregler omedelbart förändras. Det är något vi i Vänsterpartiet lyft mängder med gånger.

Firar att biljettförsäljningen nattåg Stockholm – Hamburg startar.

Jag lovade också SJ att vi i riksdagen ska göra vad vi kan för att underlägga för ökat tågresande i Sverige. Det vill vi göra bl a genom:
* Sänkta banavgifter för tågbolagen.
* Kilometerskatt för vägtransporter.
* Rimligt avkastningskrav på SJ – maxad vinst till staten inte ett självändamål.
* Slopade flygsubventioner – det stärker järnvägens konkurrenskraft.
* Bättre järnvägsunderhåll i egen regi.
* Bygge av såväl höghastighetsbanor som ny järnväg i Norrland, Uppsala, Alingsås och andra platser.
Nya moderna upphandlingsregler både i Europa och i Sverige (SJs inköp av nya tåg har försvårats av att de varit tvungna att tillämpa den krångliga upphandlingslagen LUF, Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna och inte den vanliga LOUn).

Men även på SJ har vi stora förväntningar. Jag förde bland annat fram:
* Satsa på personalen med bra arbetsvillkor, löner och kompetensutveckling. Den senaste tidens ex på uselt planeringssystem får inte upprepas. Ombordpersonal ska inte behöva arbeta ensamma
* Lägre biljettpriser och enkla bokningssystem
* Bättre samarbete med internationella tågbolag kring biljetter, synkroniserade tidtabeller m m.
* Bättre resenärsservice, inte minst vid förseningar måste infon vara tydlig.
* Framkomlighet och alla resenärers möjlighet att resa måste prioriteras mer. Att vara funktionshindrad ska inte vara något hinder för att resa med SJ.
* Digitaliseringssatsningar bra, men det måste fortsatt att gå att köpa biljetter fysiskt. Alla är inte uppkopplade. Och det är också viktigt med fysiska servicekontor på de större järnvägsstationerna.
* Låt oss ta med cykeln på tåget. Det går ju i alla andra länder, så varför inte också i Sverige?
* Samarbetet med annan kollektivtrafik måste fungera bättre. De flesta som reser någonstans vill kunna fortsätta att resa klimatsmart med pendeln, bussen, t-banan.

Jag hoppas kunna återkomma till kommande årsstämmor och kunna bocka av flera av dessa uppmaningar. Lingegård lovade att SJ arbetade med samtliga. Det låter bra, men vi vill se det i praktiken, varje dag. SJ är och ska vara hela Sveriges tågbolag.


Publicerat

i

av

Etiketter: