Reduktionsplikten måste bli hållbar

Flera har frågat mig vad vänsterpartiet anser om reduktionsplikten, d v s den lag som säger att biodrivmedel måste blandas in i bensin och diesel. Vi kräver att användningen av biodrivmedel minskar så att det säkerställs så att bioråvara räcker till och att den biologiska mångfalden inte äventyras. Att skog huggs ned för att mer biobränsle ska användas kan aldrig vara ett alternativ. Däremot anser vi att hållbara drivmedel producerade av restprodukter, avfall och annat som inte fordrar ökad skogsavverkning kan vara en viktig del i klimatomställningen.

Energimyndigheten arbetar nu med en översyn av reduktionsplikten och vi ser fram emot den rapporten senare i år.

Läs gärna vår motion på temat.


Publicerat

i

av

Etiketter: