En hållbar återstart av kollektivtrafiken – höj stödet till elbussar

Kollektivtrafiken behöver stöd för att kunna bidra till en hållbar återstart efter corona. Dessvärre har regeringen dragit ned på stödet till elbussar och skjuter inte till tillräckliga resurser för att hjälpa kollektivtrafiken att klara driften. Med ett höjt och förbättrat stöd till inköp av elbussar kan utsläppen minska och omställningen av transportsektorn skyndas på. Läs min interpellation här eller nedan till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

En hållbar återstart av kollektivtrafiken
Interpellation 2020/21:552, 2021-03-10 av Jens Holm (V) till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Under pandemin har 50 procent av kollektivtrafikens resenärer försvunnit. Vill vi på allvar minska transportsektorns utsläpp är det hög tid att se till att alla hittar tillbaka och att vi dessutom ökar andelen som reser kollektivt. Vi behöver investera mer pengar för att göra kollektivtrafiken tillgänglig och attraktiv för breda folklager. Regeringen har anslagit 3 respektive 2 miljarder kronor i stöd till kollektivtrafiken, men underskotten för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är mycket större än så.

Vill vi att kollektivtrafiken ska återhämta sig måste de regionala kollektivtrafikmyndigheterna få ett större tillskott än vad regeringen hittills beslutat om. Men regeringen skulle också kunna bidra till kollektivtrafikens återhämtning genom att underlätta för nyinvesteringar av bussflottorna. Under de kommande tio åren kommer en stor del av de dryga 14 000 bussar som i dag rullar i Sverige att förnyas. Med ett större statligt investeringsstöd än i dag skulle merparten av dessa bussar kunna köpas in som elektriska bussar.

I Göteborg har Västtrafik och bussbolaget Transdev nyligen investerat i 145 nya elbussar som nu börjat rulla på 34 helt elektrifierade linjer i Sveriges andra stad. Bussflottan blir, tillsammans med 70 sedan tidigare inköpta elbussar, Europas största helt elektrifierade bussflotta. Var tredje bussresa i Göteborg görs nu helt utan utsläpp, buller och skakningar – till både resenärernas och busschaffisarnas stora glädje. Västtrafik har sökt pengar från regeringens elbusspremie för att delfinansiera inköpet av elbussarna. I dagsläget är det oklart hur mycket pengar som kommer att betalas ut.

Dessvärre har regeringen försämrat elbusspremien. Regeringen har sänkt stödbeloppet från 20 till endast max 10 procent av inköpskostnaden för elfordonet. Dessutom finns endast 100 miljoner kronor avsatta per år för elbusspremien, och en aktör kan högst söka 25 miljoner kronor per år. Om vi vill att en stor del av Sveriges bussflotta ska elektrifieras är det uppenbart att det behövs mer pengar.

Som en del av en hållbar återstart av svensk ekonomi vore det mycket väl investerade pengar att kraftigt höja elbusspremien. Då skulle de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och bussbolagen få det viktiga incitament de i dag behöver för att köpa in nya utsläppsfria elfordon.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Avser ministern att höja elbusspremien?
Vilka ytterligare åtgärder avser ministern att vidta för att underlätta en hållbar återstart av svensk kollektivtrafik?


Publicerat

i

av

Etiketter: