Svenskar och européer vill äta vego

Europeiska Investeringsbanken offentliggjorde nyligen sin tredje klimatopinionsundersökning. Är det inte väldigt intressant att hela 62 procent av svenskarna uppgav att de instämde med påståendet om att ”minskat sin köttkonsumtion av klimatskäl”? Ytterligare 10 procent uppgav att de hade som avsikt att göra det ”snart”. Det här innebär att hela tre fjärdedelar av svenskarna har dragit ned på sin köttkonsumtion eller kommer att göra det. Bland EU-medborgarna var siffrorna dessutom något högre. Kvinnor i större utsträckning, både i EU och i Sverige, hade dragit ned på köttet för klimatets skull, i båda fallen 72 procent.

Man kan man diskutera om människor verkligen lever som de lär. Kanske vill man visa sig extra duktig när EIB frågar och är extra benägen att säga att man äter mindre kött? Att det finns en form av positiv svarsinflation i det hela. Men det verkligt intressanta är ändå att människor har den tydliga viljan att göra det rätta, nämligen dra ned på köttet. Här finns en mycket spännande och hoppfull opinion i vardande.

Av detta kan vi dra slutsatsen att de som rutinmässigt och oreflekterat äter kött tycks numera vara en minoritet i Sverige såväl som EU i stort. Hur många politiker tänker på detta när beslut om framtidens mat ska fattas och när pengar ska anslås till mat i offentlig sektor?

Vi har opinionen med oss när vi vill driva politik för minskad köttkonsumtion och mer vego. Låt oss göra det!

Undersökningen utfördes av undersökningsföretaget BVA på uppdrag av EIB mellan 5/10 och 2/11 2020 som en opinionsundersökning bland 30 000 slumpvis utvalda personer i EU-länderna samt Kina och USA.


Publicerat

i

av

Etiketter: