Patent får inte stoppa vaccinet

Under pandemin är det oerhört viktigt att mediciner kan spridas så fort som möjligt. Patent och immaterialrätt får inte försvåra spridningen. Därför har WHO lanserat en plattform, C-TAP, dit läkemedelsbolag och forskare kan lämna in all relevant information kring deras mediciner. Världens länder uppmanas stödja den, och många gör det redan. Dock inte Sverige. Varför inte?

Läs min skriftliga fråga till biståndsminister Peter Eriksson (MP).

WHO:s covidplattform C-TAP
Skriftlig fråga 2020/21:913 av Jens Holm (V) till Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Världshälsoorganisationen WHO har lanserat initiativet The COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), det vill säga en plattform för att samla data och annan relevant information för att snabbare hitta mediciner och hälsoteknik mot covid-19. Många av världens utvecklingsländer har ställt sig bakom initiativet, men även europeiska länder som Norge, Belgien, Portugal och Nederländerna, för att nämna några.

Sverige har emellertid till dags dato inte ställt sig bakom C-TAP, vilket framstår som märkligt med tanke på Sveriges höga profil i globala rättvisefrågor.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Avser statsrådet att verka för att Sverige ställer sig bakom WHO:s covidplattform C-TAP?


Publicerat

i

av

Etiketter: