Det är NU vi kan lägga ned Bromma flygplats

Idag hade vi ledningen för statliga flygplatsbolaget Swedavia på plats hos oss i Trafikutskottet. Swedavia driver tio statliga flygplatser i Sverige, bl a Arlanda och Bromma. På regeringens uppdrag har de tagit fram en konsekvensanalys om Brommas framtid. De är mycket tydliga, de vill avveckla Bromma flygplats så fort som möjligt. Swedavia konstaterar bl a:

”Trots stora osäkerheter och mot bakgrund av ovanstående är Swedavias samlade bedömning att det under rådande marknadsförutsättningar inte är affärsmässigt motiverat att fortsätta driva Bromma vidare samt att konsekvenserna av ett politiskt beslut om en förtida nedläggning är hanterbara och sammantaget medför fördelar för Swedavia.”

I fjol reste drygt 2 miljoner personer från Bromma, med coronapandemin har flygandet rasat med drygt 80 procent och Bromma är en av de värst drabbade flygplatserna. Från Arlanda reser 26 miljoner personer årligen. Efter pandemin är Swedavia övertygade om att resandet till Bromma inte kommer återgå till vad det varit tidigare, kanske till hälften av antalet resenärer innan corona.

Swedavias slutsats är därför att den miljonen resenärer utan problem kan flyttas över till Arlanda. Det behövs ingen utbyggnad av Arlanda för denna omlokalisering, även om Swedavia på sikt önskar satsningar på Arlanda. Swedavia menade också att det finns stora miljöfördelar med att lägga ned Bromma flygplats; bullret minskar samt att flygresorna kan bli effektivare (och utsläppen minska). Swedavia hoppas också på bättre kollektivtrafik till och från Arlanda, inte minst med Arlanda express, där man kritiserar de höga biljettpriserna (något vi i Vänsterpartiet tagit upp flera gånger).

Swedavia var också mycket tydliga med att de nu förväntar sig ett skyndsamt uppdrag från regeringen om att få avveckla Bromma flygplats i förtid (det nuvarande avtalet med Stockholms stad löper till 2038). De underströk också att de ensidigt kan häva sitt åtagande i arrendeavtalet med Stockholms stad. Även för att komma till rätta med Arlanda express monopolställning fordras ett regeringsbeslut.

Nu ligger alltså bollen hos regeringen, och i viss mån ledningen för Stockholms stad. Vi i Vänsterpartiet kommer göra allt vi kan för att se till att Bromma flygplats avvecklas snarast möjligt.

Tänk vilken möjlighet vi har att bygga en helt ny klimatsmart stadsdel med 30 000 nya bostäder, parker, skolor, förskolor, arbetsplatser – utan buller och med lägre utsläpp. Något att sträva efter!

Jag uttalar mig i SVT idag.


Publicerat

i

av

Etiketter: