Agera mot förseningarna

Förseningarna i kollektivtrafiken kostar samhället 8,5 miljarder kr enligt en ny rapport från Svensk Kollektivtrafik. Det är hög tid att prioritera kollektivtrafiken mer. Mycket mer kan göras för att öka framkomligheten och minska förseningarna; färre privatbilar i våra städer, lättare el ingen biljettkontroll på bussar, tätare turer och statliga anslag till kollektivtrafikens drift. I städer som Stockholm är också elskotrar stundtas ett problem när slarvigt uppställda blockerar körbanor.

Rapporten tar också upp vikten av att dela på data för att se till att kollektivtrafiken går smidigare. Bra poäng. Avregleringar och privatiseringar bygger dessvärre på en princip av konkurrens och att viktig data låses in hos en aktör. Kollektivtrafiken är ett system som borde bygga på samarbete. Hög tid att ta tillbaka så mycket som möjligt i egen regi.


Publicerat

i

av

Etiketter: