Det går att stoppa elskoterkaoset

Jag skriver på DN-debatt om elskotrar. Läs där eller nedan.

Daniel Helldén kan stoppa elskoterkaoset om han vill
DN-debatt, 2019-09-12
Jag instämmer med Daniel Helldén (MP) om att regeringen behöver engagera sig mer för att få ett stopp på dagens problem med elskotrar/elsparkcyklar. Regeringen behöver exempelvis skyndsamt ta initiativ till en separat fordonsklassificering av elskotrarna. Det vore sannolikt också bra med förtydligande av både trafikförordningen och ordningslagen.

Men det är ett arbete som tar sin tid. Elskoterkaoset är ett akut problem. Varje dag skadas människor. Varje dag begränsas personers rörelsefrihet, inte minst funktionshindrade. Att i det läget lägga hela ansvaret hos regeringen håller inte.
Därför krävs ett resolut agerande även på det lokala planet här och nu, i synnerhet i Stockholm. Även om Helldén påstår motsatsen torde ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter vara tillräckliga verktyg. Men eftersom osäkerhet råder bad jag nyligen om regeringens ståndpunkt. Kan våra kommuner med stöd i ordningslagen vidta de nödvändiga åtgärderna mot elskotrarna? Så här svarade inrikesminister Mikael Damberg (S) mig (11/9 2019):

”Ordningslagen aktualiseras framför allt med anledning av att uthyrningsföretagen använder offentlig plats för uppställning av elsparkcyklar. Enligt ordningslagen krävs tillstånd av Polismyndigheten för att använda offentlig plats inom detaljplanelagt område, såvida inte användandet stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för. Tillstånd behövs inte heller om platsen tas i anspråk tillfälligt och i obetydlig utsträckning. Polismyndigheten ska som regel inhämta yttrande från kommunen vid sådana tillståndsärenden. En kommun får därutöver meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Kommunerna har verktyg för att reglera olika ordningsfrågor som uppstår vid användandet av offentlig plats.”

Jag tycker att svaret talar för sig självt. Elskoteruthyrningen är en kommersiell verksamhet som använder betydande offentligt utrymme och verksamheten kan inte betraktas som tillfällig. Dessutom har kommunerna möjlighet att utfärda ytterligare föreskrifter. Daniel Helldén och hans kollegor kan med andra ord agera mot elskoterbolagen om de bara vill.

Men det kanske är där skon klämmer. I stället att från början agera som mot vilken kommersiell aktör som helst, nämligen kräva tillstånd, ta ut avgift, införa begränsning på antal fordon har Helldén, kanske i en vällovlig förhoppning om grön mobilitet, välkomnat elskoterbolagen och deras riskkapitalister.

Vi lever i en stad på en begränsad yta. Att utsätta stockholmarna för detta gigekonomiska experiment med skador, underbetald arbetskraft, nedskräpade gator och försvårad framkomlighet för oss alla – det är helt enkelt ovärdigt. Det är hög tid att agera både lokalt och nationellt för ett slut på elskoterkaoset. De bolag som inte följer fattade beslut ska bort från våra gator.

Jens Holm (V), ordförande riksdagens trafikutskott


Publicerat

i

av

Etiketter: