Det råder ett nödläge – låt oss säga det

Idag har vi i Vänsterpartiet krävt att riksdag och regering utlyser ett nödläge för klimatet. Det är viktigt att säga som det är och sedan handla därefter. Det rådet ett nödläge. Det är akut. Och det är skapat av våra utsläpp av växthusgaser. Ett antal aktuella oroande faktorer har gjort att läget har blivit allt mer kritiskt:

Utsläppen ökar i Sverige. Detta trots att vi nu har en klimatlag och ett klimatpolitiskt ramverk på plats.

Utsläppen i världen ökar. Det visste vi redan, men ändå.

IPCCs rapport från i höstas pekar på att läget är akut om vi ska lyckas hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader C. Rapporten kräver politiskt agerande på alla nivåer. Det sker inte i dagsläget.

Häromdagen konstaterade FNs expertpanel om biologisk mångfald, IPBES, att en miljon växt- och djurarter riskerar utrotning. Klimatförändringen är en av de värsta pådrivarna. Rapporten förändrar egentligen allt och är i sig ett exempel på nödläge. Vi måste göra så mycket mer för biologisk mångfald och agera för klimatet.

Det mesta talar för att perioden av torka och skogsbränder redan har inletts i Sverige. Flera allvarliga tillbud har redan skett. Har vi rätt beredskap för detta?

Extremvädren i världen breder ut sig, nu senast med cyklonen i Mocambique. Med klimatförändringen kommer fler och värre extremväder. Med extremväder tvingas fler människor på flykt. Redan hårt drabbade samhällen drabbas ännu värre. Risken för ökade konflikter är uppenbar.

Storbritanniens parlament har enhälligt utropat nödläge för klimatet. Det har också parlamenten i Wales, Skottland och nu senast Irland gjort. Ett snabbt växande antal kommuner har också utropat klimatnödläge, bl a London, Manchester, Vancouver och Basel. I Göteborg driver Vänsterpartiet och Miljöpartiet föredömligt att nödläge ska utropas.

En ny växande klimatrörelse kräver att vi politiker ska klimatfrågan på större allvar. Att utropa nödläge för klimatet är ett sätt.

Vad innebär då att utlysa nödläge för klimatet? Det finns ingen färdig definition av vad ett nödläge är. Vanligtvis utropas det när det t ex skett en naturkatastrof eller råder hot om krig. Det är upp till oss att definiera vad vi menar med ett klimatnödläge. Alla politiska beslut är normerande, det innebär att det vi fattar beslut om påverkar människor i Sverige och andra länder. Med ett klimatnödläge skulle vi visa på allvar att rädda vår civilisation från en okontrollerbar och farlig klimatförändring blir den överordnade frågan i alla beslut vi fattar. Att klimatfrågan överordnas allt annat. det skulle innebära att vi tar människors klimatoro på största tänkbara allvar. Med klimatet som överordnat syfte skulle regeringen kunna ge nya instruktioner till alla myndigheter; att de ska agera inom ramen för våra klimatmål. Samma sak med våra statliga bolag. Det skulle innebära en möjlighet att ompröva ett antal för klimatet felaktiga beslut exempelvis byggande av nya motorvägar och investeringar i ökat flygande. Det skulle ge oss en möjlighet att driva klimatfrågan internationellt med större trovärdighet och pondus.

Det råder ett nödläge för klimatet. Låt oss säga det. Låt oss agera därefter.

Jag tycker Labours Jeremy Corbyn argumenterar väl för varför Storbritannien skulle införa klimatnödläge.


Publicerat

i

av

Etiketter: