En oansvarig budget

Riksdagen har just röstat igenom Moderaternas och Kristdemokraternas utgiftsramar för statsbudgeten. Utgiftsramarna handlar om hur mycket pengar som får spenderas i budgeten. M, KD och SD röstade aktivt för och C och L lade ned sina röster. Vi rödgröna röstade emot och röstade istället för övergångsregeringens budget. Nu ska alla utgiftsområden hanteras i riksdagens utskott och sedan röstas om del för del i riksdagens kammare. Men utgifterna respektive inkomsterna är satta och med dessa budgetramar blir det stora skattesänkningar för redan välbeställda. Detta finansieras med nedskärningar på de arbetslösa, välfärden, neddragningar i kollektivtrafiken (t ex gratis kollektivtrafikkort för barn och ungdomar) och på miljöområdet. M, KD, SD kräver också att flygskatten ska hävas.

Det här är ett dråpslag mot möjligheten att bygga ett mer rättvist och hållbart samhälle. På miljöområdet skär M/KD/SD ned budgeten med ungefär 20 procent, eller två miljarder kronor. Det handlar om minskade anslag till biologisk mångfald, lokala klimatinvesteringar, stöd för gröna städer, anslag till Naturvårdsverket och minskat klimatbistånd. Läs gärna Naturskyddsföreningens genomgång.

Det är djupt oansvarigt i form att lägga fram en alternativ budget (som i sig inte ens är en riktig budget utan bara en hafsigt ihopsnickrad reservation) när vi har en övergångsregering som själv inte får föreslå nya satsningar och ej heller kan avgå när dess egen budget har fallit. Men det är minst lika oansvarigt i innehåll. I tider då klyftan mellan rika och fattiga är alldeles för stor och när det krävs större insatser i biologisk mångfald och för minskade utsläpp av växthusgaser borde vi satsa mer på de områdena, inte mindre. Att i det läget prioritera skattesänkningar för de rikaste och skicka räkningen till våra barn och barnbarn är oansvarigt och ohållbart.

Jag är övertygad om att väljarna kommer straffa de borgerliga partierna (och här räknar jag in C och L som valde att släppa igenom M/KD/SD-budgetreservationen) för detta vid nästa val. Och kanske kommer det snarare än vi tror…


Publicerat

i

av

Etiketter: