Ordförande Trafikutskottet

I tisdags blev jag vald till ordförande i riksdagens trafikutskott. Vänsterpartiet har fått ordförandeskapet i ett utskott; TU, och vice-ordförandeskapet i ett annat; Kulturutskottet som innehas av Vasiliki Tsouplaki (V). Jag tycker det känns mycket hedrande att få leda ett så viktigt utskotts arbete som Trafikutskottet. En övergripande uppgift för oss kommer att bli att se till att Sveriges klimatmål om att minska transportsektorns utsläpp med minst 70 procent till 2030 verkligen uppnås. Vi är dessvärre en bra bit från det målet och mycket mer måste göras. Satsningar på kollektivtrafik, bättre järnväg, höghastighetståg, cykelinfrastruktur, hållbarare tunga transporter, hållbar sjöfart, underlätta för distansarbete och minskat flygande är några steg på vägen.

TUInom vårt hägn finns också frågor som taxibranschen och tunga transporter. Det här är områden som under en tid lidit av alltför omfattande avregleringar och oschysst konkurrens. Det ska inte vara OK att lastbilar körs i Sverige med chaffisar som tjänar 30-40 kronor i timmen. Det här är socialdumpning, och nåt vi måste komma tillrätta med, både för de utländska chaffisarnas skull liksom för svensk arbetsmarknad. Även taxibranschen måste regleras så att vi kan premiera företag som betalar schyssta löner och som inte har som affärsidé att skinna resenärer in på bara skinnet.

Som ordförande i ett av riksdagens viktigaste utskott får jag och Vänsterpartiet en alldeles unik plattform att driva dessa viktiga frågor om minskade utsläpp och ordning och reda inom våra transporter. en möjlighet att förena det röda med det gröna, helt enkelt.

Några pressklipp:
Sjöfartstidningen – Hallå där, Jens Holm.
Transportarbetaren – Jens Holm – som är ny ordförande i trafikutskottet.
Transportnytt – V knep utskottets ordförandepost.
RT-forum – Holm tar över Trafikutskottet.

 


Publicerat

i

av

Etiketter: