Varför friskriva försvaret från miljökrav?

I veckan har vi i riksdagen fattat beslut om att skärpa Miljöbalken. Ett viktigt beslut som bland annat preciserar när krav på miljöbeskrivningar inför större planer och projekt ska göras. Men i förslaget från regeringen undantas Försvarsmakten från kraven på att redovisa hur deras kommande projekt kan påverka miljön. Försvaret är en av vårt lands största miljöpåverkare, både avseende växthusgasutsläpp och lokal påverkan med t ex kemikalier. Det är klart att vi ska ställa samma krav på dem som på annan verksamhet.

I förarbetena till regeringens proposition föreslogs också att miljöorganisationernas möjlighet att engagera sig i olika planeringsprocesser skulle stärkas, bland annat genom att deras rätt att överklaga beslut i domstol skulle öka. Men tyvärr valde regeringen att inte lägga fram det förslaget. Beklagligt tycker jag. Vi i Vänsterpartiet lade konkreta förslag både om att ställa miljökrav på försvaret detta och att stärka miljöorganisationernas rätt till inflytande och insyn, men de röstades tyvärr ned (endast V och ett fåtal miljöpartister röstade för). Läs vår motion om detta.

Se hela debatten här. Jag kommer in som tredje debattör och är också med i ett antal replikskiften.


Publicerat

i

av

Etiketter: