En budget som omfördelar

I budgetpropositionen, s59-60, finns två intressanta diagram. Den ena rör budgetens påverkan på olika inkomstgrupper uppdelat i deciler (i tiondelar). Som det framgår av bilden nedan och i budgettexten har budgeten en tydligt omfördelande effekt, där den ekonomiskt sett svagaste tiondelen tjänar mest på budgeten. I texten står det: ”Reformerna bedöms ha en tydligt utjämnande fördelningspolitisk profil där effekten är störst i de lägre inkomstgrupperna.” (s 59)

Detsamma gäller förhållandet mellan kvinnor och män. Kvinnor som grupp tjänar mest på budgeten. I budgeten står det:
”Regeringens politik under mandatperioden har stärkt den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män (se 2017 års ekonomiska vårproposition, bilaga 2). Kvinnor gynnas i större utsträckning än män av reformerna även i denna proposition och därmed stärks den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män ytterligare.” (s 60)

Diagrammen nedan kring omfördelning mellan inkomstgrupper samt mellan kön.

bp18_inkomstfördelningbp18_genus

 


Publicerat

i

av

Etiketter: