Pardon Snowden

The Parliamentary Human Rights Group of the Swedish Parliament ask Mr Barack Obama to pardon Mr Edward Snowden. It has now been sent to the White House with endorsement from a lot of MPs (me included of course). Please see our petition here: snowden_pardon or below.

About my conversation with Mr Snowden 2015 (text in Swedish).

The Parliamentary Human Rights Group
President of the United States of America
Barack Obama
1600 Pennsylvania Ave NW,
Washington, DC 20500, USA
Stockholm, 12 December 2016

Mr President,
We, the undersigned members of the Swedish Parliament, would like to express our grave
concern regarding whistleblower Edward Snowden . He remains in Russia, unable to travel
or return to the United States. Were he to return home, he risks being tried for treason all for performing what your former Attorney General Eric Holder has called “a public service” and what we consider to be a global public service in defense of human rights.
When Mr Snowden revealed the extent of NSA global mass surveillance in 2013, he initiated a global debate about and a global movement to protect human rights in cyber space.

Even you, Mr President, have said that the global debate he sparked “will make us stronger.” We believe that he did so because he felt a moral obligation to reveal the illegal, systematic surveillance that many states have engaged in over the recent decade. We believe that Mr Snowden should be rewarded, not punished, for the sacrifice he made.
We therefore call on you, Mr President, to pardon Mr Snowden with the powers granted to
you by Article II, Section 2 of the United States Constitution.

Pending his pardon, we also urge US authorities to take the necessary measures to ensure that Mr Snowden’s passport is made valid again, so that he may travel and seek asylum in whatever country he wishes. Finally, we urge US authorities to strengthen the legal protections of whistleblowers, so that individuals who reveal government wrongdoing in the future are not penalized like Mr Snowden has been.

Yours sincerely,

Blekinge Offshore, klimatet och jobben först

Igår fattade regeringen det mycket olyckliga beslutet att inte ge klartecken för bygget av Blekinge Offshore, troligen världens största vindkraftspark till havs, i Hanöbukten i Sölvesborgs kommun. Regeringen menar att försvarsmaktens intressen i det här fallet väger tyngre än bygget av vindkraftsparken. Men måste det finnas en motsättning? Det är klart att försvaret skulle kunna fortsätta att ha verksamhet till havs och luft även om det byggs en vindkraftspark. Som det är idag motsätter sig försvarsmakten rutinmässigt mängder med viktiga vindkraftsprojekt. I sådana lägen måste regeringen kunna stå emot påtryckningarna.

Vi i Vänsterpartiet har länge drivit byggandet av Blekinge Offshore. Vi har lyft frågan i riksdagen och på alla andra nivåer, lokalt och regionalt, också. Projektet var helt och hållet klart för start; miljöprövning och lokala beslut var på plats. Finansiärer hade redan gått in med pengar och var beredda att skjuta till mer. Och så kommer denna  kalldusch!

Regeringens beslut visar tyvärr att försvarsmaktens intressen väger tyngre än skapandet av hundratals nya jobb och en storskalig produktion av förnybar energi. Har regeringen verkligen tagit sitt löfte om världens första fossilfria välfärdsland på allvar? Och hur var det med löftet om EUs lägsta arbetslöshet? Gårdagens beslut visar att det tyvärr är en bra bit krav tills dess.

Ompröva beslutet!

Se debatterna om flyget, konsumtionen, klimatet

Här kan du se dagens interpellationsdebatt om flygets snabbt växande utsläpp och vad som behöver göras. Det är positivt att regeringen vill införa en flygskatt, men olyckligt att man inte också kan sätta upp ett mål för hur mycket flygets utsläpp ska minska samt vida ytterligare åtgärder. Se debatten mellan mig och infrastrukturminister Anna Johansson (S) här.

Jag debatterade också idag med konsumentminister Per Bolund (MP) om vikten av att ha ett etappmål för konsumtionens utsläpp samt särskilda åtgärder för att minska utsläppen från köttkonsumtionen. Du kan se debatten här.

Jag gjorde också ett inlägg till försvar för Klimatklivet. Den investeringsfond på 700 miljoner kronor för lokala och regionala investeringar för minskade utsläpp. Inlägget hittar du här (scrolla dig fram).

Debatter om flyg, konsumtion och utsläpp

härIdag har jag två viktiga debatter i riksdagen. Den första – ca kl 10.00 – är med infrastrukturminister Anna Johansson (S) om flygets snabbt växande utsläpp. Svenskarnas flygresor har ökat med 130 procent sedan 1990 och utsläppen med drygt 60. Det är bra att det nu föreslås en flygskatt, men mer måste göras för att snabbt minska utsläppen från flyget och gynna hållbarare färdmedel. Läs min interpellation här.

Min andra debatt – ca 11.00 – rör de utsläpp av växthusgaser som idag inte omfattas av den officiella statistiken men som växer snabbt (flygets utsläpp ingår f ö i dessa dolda utsläpp), de konsumtionsbaserade utsläppen. I Sverige har vi varit duktiga på att minska de utsläpp som sker på svenskt territorium, utsläppen har gått ned med ca 25 procent sedan 1990. Men om vi tittar på de utsläpp som förorsakas av vår konsumtion och som äger rum i andra länder blir bilden en helt annan. De utsläppen ligger idag på drygt 100 miljoner ton (alltså dubbelt så mycket som de som sker på svenskt territorium) och omfattas idag inte av några konkreta mål och ytterst få styrmedel. Naturvårdsverket har rekommenderat att en särskild målsättning införs för att minska dessa utsläpp. Det låter bra. Och borde inte också ett särskilt mål för köttkonsumtionens utsläpp kunna införas? Debatt idag mot konsumentminister Per Bolund (MP). Läs min interpellation här.

Benåda Edward Snowden

Snowden_riksdagen.PNGRiksdagens människorättsgrupp skickar nu en uppmaningen till USAs president Barack Obama om att benåda visselblåsaren Edward Snowden. Vi hänvisar till USAs konstitution, Artikel II, sektion 2, där presidenten kan benåda en amerikansk medborgare. Vi vill också att Snowden ska få sitt pass tillbaka och att lagstiftningen kring visselblåsare ska skärpas.

Ovan ser ni brevet (även om det är lite svårläst). Obama har nu chansen att fatta ett sista riktigt bra beslut. Låt oss hoppas det. Det skulle betyda mycket för kampen för ett öppnare samhälle och mänskliga rättigheter i vid bemärkelse.

För ett drygt år sedan var jag i Moskva och fick en kort pratstund med Edward Snowden. Läs mer om det här.

Styr upp handelssystemet med utsläppsrätter

Idag ska vi diskutera EUs handelssystem med utsläppsrätter, EUETS, i EU-nämnden. Ibland är det inte så roligt att bli sannspådd. Det här är ett sådant fall. När jag satt i EU-parlamentet förhandlade jag om det system som vi har idag. Jag sa redan då att det kommer att finnas för många utsläppsrätter på marknaden och det kommer bli för billigt för företagen att släppa ut. Tyvärr är det precis så det har blivit. I dagsläget finns det ett överskott på ungefär två miljarder utsläppsrätter (eg mer om man har en högre ambitionsnivå). Att släppa ut ett ton CO2 kostar mindre än en öl på krogen (med den svenska CO2skatten kostar det drygt 1000 kr/ton).

Nu diskuteras ändringar på EU-nivå. Det är bra. Jag kommer göra vad jag kan för att den svenska regeringen ska förbättra sin position inför förhandlingarna med de andra EU-ministrarna. Nedan vår avvikande mening som vi lämnade in i Miljö- och jordbruksutskottet när vi igår diskuterade frågan med klimatminister Isabella Lövin.

2016-12-15, MJU, avvikande mening, ETS
Vi välkomnar att ETS ska reformeras och att den svenska positionen överlag innebär flera skärpningar av systemet. Men utifrån det akuta läget för klimatet och i synnerhet med tanke på att tidigare beslut om ETS togs innan Parisavtalet måste EU och övriga industrialiserade länder åta sig högre klimatambitioner än idag. Sverige ska också verka för en skärpning av ETS enligt betänkandet från Miljömålsberedningen tidigare i år.

Därför vill vi att den svenska positionen ska tydliggöras enligt följande:
• I ljuset av Parisavtalet och den alltmer allvarliga klimatförändringen ska Sverige verka för att en brantare linjär årlig utsläppskurva än på 2,2 procent. Kurvan borde justeras så att den motsvarar totala utsläppsminskningar för EU om 60 % till 2030 jämfört med 1990.
• Att Sverige verkar för att en funktion för annullering av utsläppsrätter införs och att utsläppsrätter ska kunna annulleras utifrån behov på marknaden. Funktionen borde vara ny, men kan i andra hand kopplas till marknadsstabilitetsreserven. Vi noterar att det i dagsläget finns ett överskott på närmare två miljarder utsläppsrätter.
• Att Sverige släpper kravet om att undanta 10 procent av anläggningarna från den årliga nedskrivningen av gratis tilldelning. Kravet riskerar att urholka miljöintegriteten i systemet.
• Att Sverige inför ett system med lägsta pris på utsläppsrätter, ett så kallat golvpris.

Med dessa förslag till förbättringar kan EU ETS bli ett handelssystem som på allvar sätter ett högt pris på utsläpp samt minskar utsläppen i linje med vad vetenskapen säger. I övrigt välkomnar vi att EU-kommissionen ska komma med ett förslag för hur flygets utsläpp inom ETS bättre ska hanteras. Dessa utsläpp måste minskas kraftigt.

Jens Holm (V)

Jag noterar för övrigt att både socialdemokraterna i EU-parlamentet och Miljöpartiet vill ha ett lägre tak för det totala antalet utsläppsrätter (genom att justera den s k linjära kurvan). S vill justera den till 2,4 procent och MP 2,8. Det är lite märkligt att den svenska regeringen inte driver liknande krav…

Debatt om miljö- och klimatbudgeten för 2017

Idag har vi debatterat utgiftsområde 20 i statsbudgeten. Det är i UO20 många av satsningarna på klimat, biologisk mångfald, havspolitik, skydd av värdefull natur etc finns. Med budgeten för 2017 ökar satsningarna på området med över 70 procent jämfört med den borgerliga regeringens budget 2014. De borgerliga partierna + SD vill göra neddragningar i storleksordningen 2-3 miljarder kronor, så vi hade en del att prata om…

Se debatten här.

Colombias president vill ha social rättvisa

santos2016-12-12
Colombias president och fredspristagaren Juan Manuel Santos talade idag i riksdagens andrakammarsal. Det var ett bra val av norska nobelkommittén att utse Santos som mottagare av Nobels fredspris, även om jag tycker att han borde ha fått delat priset med gerillan Farc (som nu lägger ned vapnen) och den kubanska regeringen (som fredsmäklare). Santos är ju en konservativ politiker och var bl a försvarsminister i den tidigare ministären ledd av den krigshetsande presidenten Álvaro Uribe Velez.

Progressiviteten i Juan Manuel Santos tal idag var oväntad, men inte desto mindre välkommen. Presidenten talade exempelvis om fred med social rättvisa på ett sätt som vänsteroppositionen i Colombia brukar göra. Han nämnde ord som ”social justice” (han talade på engelska) och ”equity” flera gånger. Att bygga ett välstånd i ett land handlar inte bara om att ekonomin ska växa, det måste vara ett välstånd som kommer alla till del, menade Santos och citerade Alfred Nobel som lär ha sagt: ”General prosperity – not individual richness”. President Santos tackade också Kuba och Venezuela för deras insatser i fredsprocessen, även om han tillstod att han rent ideologiskt stod långt ifrån de länderna. Ja, faktum att vid sidan av Sverige var Kuba och Venezuela de enda länder han särskilt nämnde. Han sa också en del gott om den svenska modellen och svensk socialdemokrati.

Det här var inget som president Santos var tvungen att säga. Kanske blev han bara inspirerad när han såg Olof Palmes guldnuna inne i riksdagen på vägen upp mot andrakammarsalen? Kanske tror han att Sverige fortfarande är ett helt och hållet socialdemokratiskt land? Eller så är det faktiskt så att de fyra åren av fredsförhandlingar – inklusive långa personliga samtal med krigets offer – har påverkat den tidigare hårdföre försvarsministern? Kanske har helt enkelt högerpolitikern Juan Manuel Santos förändrats under fredsförhandlingarnas gång? Det är isåfall hoppfullt.

En sak är klar. Det är fortfarande en lång väg att gå innan vi kan tala om fred i Colombia. Se rapporten från WOLA om över 70 mördade MR-aktivister bara i år och läs Magnus Lintons artikel i dagens DN.

Men låt oss hoppas att fredsavtalet och Nobels fredspris är den strimma av ljus som Linton skriver om och ett första steg mot verklig fred i Colombia.