Gruvindustrin, miljön och samhällsansvaret

Idag har vi debatterar och röstat om ett antal Vänsterpartiförslag om att göra svensk gruvdrift ekologiskt och socialt sett hållbarare. Dessvärre röstades våra förslag ned. Våra förslag baserades på Riksrevisionens rapport från i fjol om de ekonomiska risker som staten i dagsläget tar när man beviljar storskalig gruvbrytning utan krav på ekonomiska säkerheter. Läs deras rapport här (som pdf).

De förslag vi lade fram idag var följande:

  • Att det ska finnas en långsiktig branschfinansiering där bolagen betalar in pengar till en fond som ska kunna ombesörja miljösanering i händelse av oklarheter kring vilken aktör som ska ansvara för återställandet av gruvdrift.
  • Att det i Miljöbalken ska införas krav på ekonomisk säkerhet för de bolag som vill bedriva gruvdrift i Sverige. Om man inte kan  visa upp att man har tillräckligt med pengar i bolag eller ev dotterbolag för att återställa och sanera mark ska tillstånd för mineralbrytning ej beviljas.
  • Att Bergsstaten redan vid prospekteringsansökningar ska ställa liknande krav som ovan, d v s att pengar ska kunna avsättas för miljöarbete efter ev provborrning.
  • Att regeringen ser över regelverket för gruvnäringen i syfte i att åtgärda den internationellt sett minimala mineralavgift (gruvskatt) som vi har idag. Idag ligger den i Sverige på endast två promille, vilket är lägst i världen bland andra gruvnationer.

Betänkandet från Miljö- och jordbruksutskottet (som tyvärr avfärdade våra förslag med att ”arbete pågår hos regeringen” eller ”det är orealistiskt”) går att läsa här.

Här kan du se hela debatten. Jag går ut som förste talare. Missa inte heller replikerna.

Våra förslag som idag debatterades är inte allt vi föreslår på gruvområdet, utan endast det vi lagt fram med anledning av RiR-rapporten. Även om våra förslag inte blev bifallna är det i alla fall positivt att regeringen arbetar med flera av våra förslag, bl a en fond för branschfinansiering av miljösanering samt en höjning av mineralavgiften. Men man undrar varför det ska ta så lång tid? Vi vet ju redan vad som behövs!


Publicerat

i

av

Etiketter: