Tänker Löfven stödja Kiribatis klimatvädjan?

Öriket Kiribatis president, Anote Tong, har i ett brev till världens stats- och regeringschefer (augusti 2015) vädjat om en uppslutning bakom hans och örikets förslag om ett stopp för ny exploatering av kol, detta som ett sätt att minska världens utsläpp av växthusgaser. Det är länder som Kiribati som här och nu drabbas värst av klimatförändringens effekter. Kiribati måste t ex evakuera människor från de öar som landet består av. Man förhandlar om att kunna hitta andra boplatser för sina invånare som håller på att bli klimatflyktingar.

Hittills har ett tiotal länder i Stillahavsregionen backat upp Kiribatis förslag. Men ännu har inget industrialiserat land hörsammat örikets vädjan. Tänk om Sverige kunde bli det första landet att göra det. Vad säger statsminister Stefan Löfven? Jag tar upp detta i en skriftlig fråga till honom. Läs nedan eller hos riksdagen. Svar inom en vecka, hoppas jag.

Fråga 2015/16:350 Svenskt stöd för Kiribatis kolstoppsförslag
av Jens Holm (V) till Statsminister Stefan Löfven (S)
Anote Tong, president i republiken Kiribati, har i ett brev till världens stats- och regeringschefer (augusti 2015) vädjat om en uppslutning bakom hans och örikets förslag om ett stopp för ny exploatering av kol.

Kiribati är ett av de länder som här och nu drabbas hårdast av klimatförändringen, inte minst som en följd av havsnivåhöjningen. Enligt uppgift har denna vädjan också tillställts statsministern och den svenska regeringen. Om Sverige kunde ställa sig bakom förslaget skulle det vara en viktig signal till världssamfundet att vi tar klimatfrågan – och inte minst de särskilt hårdast drabbade ländernas sak – på största allvar. Även Sverige är ansvarigt för stora utsläpp från kolförbränning, inte minst i och med Vattenfalls stora fossilutsläpp i Tyskland.

Anote Tong och Kiribatis folk förväntar sig ett svar före Paristoppmötet, COP 21.

Med anledning av detta vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

Kommer Sverige att ställa sig bakom Kiribatis vädjan om ett stopp för ny exploatering av kol?


Publicerat

i

av

Etiketter: