Bilindustrins utsläppsfusk

Jag kräver nu en debatt med klimat- och miljöminister Åsa Romson om VWs och, sannolikt, andra biltillverkares fusk med utsläppen. Fusket är inte acceptabelt och måste få politiska konsekvenser. Läs min IP hos riksdagen eller nedan.

Interpellation 2015/16:63 Åtgärder mot bilindustrins utsläppsfusk
av Jens Holm (V) till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)
Volkswagens långtgående och systematiska fusk med avgastester är helt oacceptabelt. Totalt rör det sig om ungefär 11 miljoner bilar inom VW-koncernen (VW, Audi, Skoda och Seat) som omfattas av fusket. I Sverige rullar nu 225 000 bilar från VW som har väsentligt mycket högre utsläpp av kväveoxider än vad som uppgivits till myndigheter och konsumenter. Det är mycket allvarligt för miljön, men också för alla de Volkswagenägare som med rätta kan känna sig lurade.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson har kritiserat fusket och haft möte med ledningen för VW. Det är bra, men mer behöver göras. I ett skriftligt svar till mig den 7 oktober 2015 meddelar klimat- och miljöministern att Sverige driver på för att få till stånd ett annat testsystem för personbilar som bygger på verkliga utsläpp och inte teoretiska labbtester. Det är mycket välkommet. Men jag beklagar att ministern inte kunde uttrycka sig tydligare kring hur hon vill ändra testerna och vilka bestämmelser som hon vill se ändrade.

Det är djupt problematiskt att EU:s lagstiftning i dag tillåter system där fordonstillverkarna testar bilarna under näst intill laboratorieliknande förhållanden. När bilarna tas i drift i verkligheten är utsläppen så gott som alltid högre än under testerna. Det här systemet underminerar tilltron till hela systemet, konsumenter luras och framför allt försämras möjligheterna att förbättra miljön och luftkvaliteten.

Ett nytt testsystem behövs, men i det korta perspektivet måste också de bilmodeller med oriktiga utsläppsuppgifter som i dag sätts ut på marknaden hanteras. Schweiz har beslutat om försäljningsförbud för VW-modeller med Euro5-certifierade dieselmotorer. Enligt medieuppgifter ser det ut som att även Italien följt Schweiz exempel och infört förbud.

Dessutom tycks VW inte vara det enda företaget som fuskat med utsläppsdata. Svenska Dagbladet skriver den 11 oktober om en granskning utförd av två miljöorganisationer där tolv dieselbilar, godkända enligt EU:s senaste miljöbestämmelser, från sex olika tillverkare har kontrollerats. Endast en av bilarna höll sig inom gränserna för utsläpp av kväveoxid. Alla andra bilar överskred alltså gränserna. En av bilarna släppte ut 26 gånger mer kväveoxid än tillåtet. Det handlar om kända märken som Mercedes, Honda, Mazda och Mitsubishi.

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

  1.  På vilket sätt avser ministern att verka för att ändra bestämmelserna för utsläppstester för personbilar, så att utsläppen ska spegla verkligheten och inte teoretiska laboratorieförhållanden?
  2. Avser ministern att sätta stopp för försäljning av de bilmodeller där oriktiga uppgifter om utsläppen har redovisats?
  3. Vilka åtgärder avser ministern att vidta mot andra tillverkare än VW, där det också finns god grund att misstänka fusk med utsläppstester?

Publicerat

i

av

Etiketter: